Aktuálně: Fungování sektoru OZE je zajištěno. Připravuje se prodloužení termínů pro projekty FVE z OPPIK

Zástupci Cechu Akumulace a Fotovolatiky (CAFT) v těchto dnech aktivně jednají s MPO ve věci prodloužení platných termínů pro realizaci výstavby nových FVE dotovaných z programu OPPIK. Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE) minulý týden na MPO zajistila udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury v souvislosti s omezením pohybu pracovních sil kvůli koronaviru.

Zdroj: ČEZ

Zdroj: ČEZ

Jednání s MPO ohledně projektů s OPPIK

 

S ohledem na nelehkou situaci řady fotovoltaických instalačních firem kvůli koronaviru zástupci CAFT v minulém týdnu jednali s vedením MPO ve věci prodloužení termínů realizace projektu OPPIK. Jedná se o plnění v rámci běžících výzev projektů Nové FVE bez/s akumulací a Nízkoúhlikové technologie.

 

Podle zástupců CAFT je velmi pravděpodobné, že MPO bude pozitivně reagovat na předložené návrhy a umožní prodloužení termínů pro realizaci nových FVE v rámci běžících výzev s OPPIK. Tímto by měla dojít ke snížení tlaku na instalační fotovoltaické společnosti, které jsou v současnosti v nelehké personální situaci kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

 

Výjimka pro servisní práce

 

Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE) vítá udělení výjimky pro přeshraniční pohyb osob pro zabezpečení chodu energetické infrastruktury. Jedná se o vstřícný krok ministra Havlíčka a Vlády ČR na podnět, který KOZE zaslala na konci minulého týdne v souvislosti s omezením pohybu pracovních sil kvůli koronaviru.

 

Servisní opravy i uvádění do provozu obnovitelných zdrojů jsou často prováděny pracovníky zahraničních výrobních firem. Ty mají nejbližší regionální servisní střediska převážně v sousedním Německu a Rakousku. Vláda o víkendu přijala výjimku, která umožní těmto pracovníkům do Česka přijíždět.

 

Týká se to zejména větrných elektráren a části bioplynových, biomasových zdrojů, solárních či malých vodních elektráren, které pocházejí ze zahraničí. V Rakousku, Německu a také Polsku sídlí regionální servisní střediska, která zajišťují podporu českým pobočkám nebo přímo opravy závažných poruch tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, baterií a střídačů.

 

„Jsme v nelehké situaci a my proto oceňujeme rychlé řešení problému a zařazení výjimky povolující přeshraniční cestování specializovaných techniků obnovitelných zdrojů, kteří jsou nezastupitelní. Jde o cesty pracovníků zahraničních výrobců k nám a servis českých technologií za hranicemi. Již od víkendu řešíme konkrétní případy u větrných, vodních, solárních či bioplynových zdrojů,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda KOZE.

Krize jako šance na oživení zelené energetiky

 

Až odezní současná krize, dovolujeme si upozornit na ekonomickou příležitost s vysokou přidanou hodnotou, o kterou Česko dosud přichází kvůli nízkému zájmu vlád o obnovitelné zdroje.
Pro zelenou energetiku po celém Česku vyrábějí produkty stovky firem. Mezi nejvýznamnější patří Atmos (domovní kotle na tuhá paliva, jeden z největších evropských výrobců), SIAG (věže a nosníky pro větrné elektrárny; Chrudim) či Mavel (vodní elektrárny; Benešov).

 

K dalším významným výrobcům patří třebíčská společnost TTS, která vyrábí technologické celky pro biomasové teplárny a výtopny. Dále je to společnost Regulus, jenž produkuje tepelná čerpadla, technologie pro rekuperaci tepla, solární kolektory a akumulační zásobníky). V neposlední řadě je to český výrobce vodních turbín Hydrohrom..

 

„Česko má v průmyslu dobré jméno a z podrobných analýz víme, že geografické předpoklady pro rozvoj všech druhů obnovitelných zdrojů máme velmi dobré. Obnovitelné zdroje znamenají rozvoj nejmodernějších technologií s vysokou přidanou hodnotou, ” doplnil Chalupa.

 

„Není to samozřejmě otázka dneška ani nejbližších dnů, ale jakmile odezní současná krize, věříme ve vytvoření takových podmínek, aby si zahraniční výrobci pro zakládání servisních poboček a regionálních center vybírali i Česko. Výrobci nechtějí ztrácet čas investicemi do poboček na trzích s nejasnou perspektivou,” uzavřel Chalupa.