Aktuálně: Firmám utíkají příležitosti v dotacích na fotovoltaiku. Otálejí s projekty a dělají chyby v žádostech

Podle nedávno vydané studie ČEPS se Česko od roku 2030 stane dovozcem elektrické energie. Pro firmy to znamená zvýšení ceny elektřiny, zvýšení ceny produktů a snížení konkurenceschopnosti. Jednou z cest, jak toto riziko eliminovat, je zvýšit svoji energetickou soběstačnost pomocí instalace fotovoltaických elektráren.

Zdroj: GBC Solino

Promarněná příležitost

Fotvoltaické elektrárny mají řadu výhod – na rozdíl například od větrných je to rychle a masově aplikovatelné řešení, a stát je navíc podporuje dotačními tituly. Zkušenosti energetických poradců PKV ale ukazují, že firmy s touto možností otálejí, nebo dělají v projektech zbytečné chyby.

„Nepřemýšlí vůbec o možnosti energetické transformace, nesledují svoje spotřeby energií a tím pádem nevidí třeba to, že mají ve fakturách pokuty. Neměří navíc ani často aktuální spotřeby, takže ani nemohou pružně reagovat,“ vyjmenovává Ondřej Vaněk, spolumajitel PKV, největší hříchy.

V Česku postavilo loni cca  1000 MW nových fotovoltaických elektráren. Ty firemní z toho činí však jen do 30 procent.

„Což je vzhledem k tomu, jak odlišné energetické potřeby mají domácnosti a firmy, obrovská škoda,“ říká Vaněk ze společnosti PKV.. Přitom čas na energetickou transformaci se krátí. Rozsáhlejší proměna ve firmě většinou zabere okolo čtyř let.

To všechno platí v době, kdy je jasné, že stát chystá do fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů masivní investice, jen v tomto roce asi 10 miliard korun.

Chyby v žádostech

„Možnosti jsou velké. Jednotlivé subjekty se jich ale musí umět chytat a zlepšit se v žádostech. A také nastavení některých výzev by si zasloužilo úpravy,“ popisuje Vaněk.

Zkušenost jeho firmy je taková, že firmy s podáním žádosti o dotace otálejí a nemají připravené projekty. Velká příležitost leží aktuálně ve výzvách Modernizačního fondu. Sem se žádosti o fotovoltaiky podávají do konce října. Pokud chce ale subjekt stihnout vytvoření projektu i získání k tomu nutného stavebnímu povolení, musí začít okamžitě.

„U malých fotovoltaik pro rodinné domy teď sledujeme umělý tlak na klienty ze strany pochybných společností. U firem tlak není patrný, ale u nich je nutnost řešení opravdu urgentní. Změny nejde udělat v řádu několika měsíců, hrozba snížení konkurenceschopnosti je ale už teď aktuální,“ zdůrazňuje Vaněk.

Jiný problém se vztahuje k řadě špatně připravených žádostí. Statistiky mluví jasně, velká část fotovoltaik, u kterých byla dotace v posledních letech schválena, kvůli nekvalitní projektové přípravě dodnes nestojí a část ani nikdy nebude.

Důležitost kvalitní studie

Konkrétně do Národního plánu obnovy se v roce 2022 přihlásily projekty, jejichž výkon měl činit kolem 900 MWp. Nicméně v průběhu posledních dvou let vzniklo pro komerční a veřejnou sféru ani ne 300 MWp instalací.

„Vždy je zásadní udělat nejdřív technicko-ekonomickou studii, návrh, jak by se elektrárna na místě konkrétně stavěla. Důležitá otázka také je, pokud plánuju fotovoltaiku na střechu, zda ji střecha unese. A obrovsky důležité je dnes téma, zda získám připojení do distribuční sítě,“ podotýká Ondřej Vaněk ze společnosti PKV.

Jeho firma se nestará o realizace, ale výhradně o projekty a strategie, a v každodenní realitě přitom naráží na řadu problémů: firmy nemají domyšlené, co dělat s případnými přetoky energie, nezadávají si předem studie, takže pak dochází k nepříjemným překvapením, protože je například potřeba zároveň investovat do stavu budovy, nebo zkrátka narazí na neprofesionální dodavatele. Ti jim dodají nekvalitní projektovou dokumentaci nebo udělají odhad nosnosti střechy jen na její část.