53 MWh: V Německu byla uvedena do provozu největší baterie s výraznou „českou stopou“

Tento týden byla uvedena do provozu největší německá stacionární baterie s kapacitou 53 MWh. Tento projekt pod názvem Big Battery Lausitz nese 2 české stopy. Majitelem provozovatele této obří baterie je český energetický holding EPH a hlavním dodavatelem je česká firma EGEM s.r.o..

Zdroj: LEAG

Zdroj: LEAG

Největší německá baterie

Projekt největší německé baterie Big Battery Lausitz (BBL) spadá do koncernu hnědouhelných elektráren a dolů LEAG, jenž je vlastněný českým energetickým koncernem EPH Daniela Křetínského

Projekt BBL byl v polovině ledna 2021 uveden do komerčního provozu. Jedná se o  50MW lithium-iontovou baterii s kapacitou 53 MWh . Investiční náklady dosáhly 25 milionů euro. Cílem projektu je poskytování podpůrných služeb (regulace frekvence). V podstatě se jedná o zajištění určitého sjednaného výkonu pro regulaci frekvence a poskytování regulační energie pro provozovatele sítě. Projekt tak přispívá ke stabilitě sítě a také k integraci obnovitelných energie do místní sítě.

Důležitým aspektem celého řešení bateriového úložiště BBL je aplikace řízení a monitoringu. Z pohledu provozovatele zařízení bude bateriový zásobník ovládán a dohlížen z centrálního dispečerského pracoviště elektrárny Schwarze Pumpe. Zde je instalován moderní řídicí systém z provenience firmy Siemens SPPA-T3000. Samotná regulace frekvence ovšem po zadání tohoto režimu probíhá v souladu s požadavky síťového operátora a VDE 4120 plně automatizovaně.

Průlomový projekt

„S tímto inovačním projektem realizovaným v centru Lužice vstupuje naše společnost do nové oblasti podnikání v oblasti skladování elektrické energie. Současně se tak společnost stává aktivní v technologickém prostředí, které nabízí obrovský potenciál pro budoucí rozvoje Energiewende,“ uvedl Hubertus Altmann, člen představenstva LEAG zodpovědný za divizi elektráren.

„Jsme přesvědčeni, že velkokapacitní skladování energie v bateriích bude v budoucnu hrát klíčovou úlohu i v průmyslovém využití. Na jedné straně se jedná o zajištění flexibility dodávek elektrické energie pro stabilizaci elektrické sítě, a na druhé straně to umožní efektivní spolupráci v kombinaci s různými technologiemi, zdůraznil Altmann.

„BigBattery Lausitz je pro společnost LEAG stěžejním projektem, který je v Evropě dosud jedinečný svou velikostí a technickým uspořádáním. Investujeme do inovativních technologií budoucnosti a rozšiřujeme naše stávající zařízení,“ uzavřel zdůraznil Altmann.

Zdroj: LEAG

Popis technického řešení

Projekt BBL zahrnuje 13 bateriových kontejnerů, jenž byly postaveny na ploše 110 krát 62 metrů, což je zhruba velikost fotbalového hřiště.  V každém oceloplechovém klimatizovaném kontejneru baterie o délce 45 stop jsou vytvořeny dvě skupiny racků po dvaceti kusech. Každá z těchto skupin má svůj střídač. Celkem je zde instalováno 8840 bateriových modulů.

Všechny stojany jsou propojeny kabely do kabelových skříní a odtud do střídačů stojících na stanovištích vně bateriových kontejnerů. O řízení a monitoring jedné skupiny dvaceti stojanů se stará průmyslový počítač nazývaný battery system controller (BSC). Ten je dále propojen do nadřazeného systému řízení nazývaného energy management systém (EMS).

V závislosti na situaci v energetické síti nebo na trhu s energií mohou být baterie nabíjeny nebo vybíjeny. Obří baterie může k uskladnění využívat  kombinaci elektřiny z konvenčních či obnovitelných zdrojů energie.

Úspěch českého dodavatele 

V tendru na dodavatele bateriového úložiště pro projekt BBL zvítězila ve druhé polovině roku 2018 s cenou kolem 25 milionů eur českobudějovická firma EGEM s.r.o.. Ta nabídla technické řešení sestávající z 13 bateriových kontejnerů, 26 výkonových střídačů zapojených do 13 výkonových transformátorů a dobu výstavby do poloviny roku 2020.

Na projekt přispěla 4 miliony eur také spolková země Braniborsko, na jejímž území se bude baterie nacházet.