300 MWp: Přední developer průmyslových hal CTP začal výstavbu střešních solárů

Přední mezinárodní developer CTP s českými kořeny chce na střechách svých průmyslově-logistických hal v Česku vybudovat fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem až 300 megawattů (MW). Tento týden firma dokončila první projekt nedaleko Prahy o výkonu 2 MWp ve spolupráci s ČEZ ESCO.

Zdroj: CTP

Ambiciózní plán

První společnou fotovoltaiku o výkonu 2 MW již vybudovala firma v rámci svého  centra v CTPark Prague East v Nupakách u Prahy na střechách hal, ve kterém sídlí logistická společnost Raben. V současné době probíhá zkušební provoz této střešní fotovoltaiky. Nové elektrárny se staví také v CTParcích v Chrášťanech u Prahy, Hradci Králové, Brně, Ostravě nebo v Cerhovicích u Hořovic. Společnost CTP zvažuje rozšíření spolupráce i na další oblasti moderní energetiky.

„Budování fotovoltaických elektráren je nedílnou součástí dlouhodobé a komplexní iniciativy udržitelnosti našich CTParků, které koncipujeme jako energeticky nezávislé. Činíme tak v souladu s naším dlouhodobým solárním plánem, v rámci kterého chceme do roku 2030 vybudovat jen v České republice kumulovaný instalovaný výkon 250 až 300 MWp. Jsem velmi rád, že naši klienti, jako je společnost Raben, plně podporují tyto iniciativy, díky kterým můžeme společně snižovat uhlíkovou stopu a celkové náklady na provoz,“ říká Jakub Kodr, obchodní ředitel a jednatel CTP CZ.

„Naše spolupráce s CTP je důkazem toho, že významní hráči na trhu jasně vidí ekonomické i ekologické výhody fotovoltaických elektráren. Fotovoltaiky dokážou pomoct českému průmyslu nejen snížit účty za energie, ale také naplnit klimatické závazky, které jsou v případě CTP mimořádně ambiciózní. Bavíme se také o dalších možnostech spolupráce – například v oblasti elektromobility nebo projektů energetických úspor EPC,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Snižování uhlíkové stopy

V rámci spolupráce začne jako první fungovat fotovoltaická elektrárna o výkonu 2 MW v CTParku Prague East v Nupakách u Prahy, jejíž výstavba je dokončena a nyní probíhá zkušební provoz. Elektrárna v Nupakách vznikla na střechách logistických budov na ploše přes 8 422 metrů čtverečních a ročně vyrobí 1,94 GWh bezemisní elektřiny – to odpovídá spotřebě více než 550 běžných domácností.

Za rok ušetří tato fotovoltaika 964 tun emisí CO2. Vyrobená elektrická energie z FVE bude spotřebována lokálně v rámci areálu CTP. Haly, na kterých je fotovoltaická elektrárna umístěna, využívá nadnárodní logistická společnost Raben, která má sama velmi ambiciózní klimatické cíle. 

„Naší dlouhodobou vizí je co nejrychlejší snižování uhlíkové stopy a klimatických dopadů našeho byznysu. Uvědomujeme si, že odvětví logistiky je značně energeticky a surovinově náročné. Do roku 2025 proto chceme mimo jiné snížit emise CO2 z provozu našich administrativních prostorů o 30 procent a emise z nákladní dopravy o 10 procent. Zelená elektřina dodávaná fotovoltaickými elektrárnami do tohoto konceptu dobře zapadá,“ říká George King, Lease & Facility manažer pro ČR a SR společnosti Raben Group.

Letos již byly zahájeny výstavby dalších fotovoltaických elektráren, na kterých spolupracují ČEZ ESCO a CTP o výkonu přes 10 MWp.

Dlouhodobá strategie

Osazení všech solar-ready střech v českém portfoliu CTP je součástí dlouhodobé strategie vytvářet udržitelné parky s řešeními, která v blízké době zajistí jejich energetickou soběstačnost a vytvoří ostrovy udržitelnosti. Ty nejenže budou energeticky neutrální, ale dokonce pozitivní, a tedy budou moci přispívat do okolní elektrické sítě.

Solární plán společnosti CTP počítá ve střednědobém až dlouhodobém horizontu s osazením všech vhodných střech fotovoltaickými elektrárnami, přičemž od roku 2020 developer staví veškeré haly v souladu s komplexní iniciativou udržitelnosti budov.

Kromě FVE na střechách CTP před časem navázal partnerství se společností dodávající zelenou energii, aby svým klientům umožnila přístup k 100% obnovitelné energii, tzv. energii s garancí původu z OZE. Nyní společnost pokračuje s přípravou a testováním dalších SMART projektů směřující k naší iniciativě „Off grid 2025-2030“, jejíž cílem je převést postupně CTParky na soběstačné lokální distribuční, výrobní a spotřební ostrovní systémy.

„Teď už jsme jen krůček od zavedení využití zeleného vodíku ve větších CTParcích se synergickým využitím našich FVE, komunitních OZE našich partnerů a spotřeb našich nájemníků,“ vysvětluje Pavel Šilling, Energy Specialist CTP.