3 miliardy: Brno bude masívně investovat do solárů a zeleného vodíku v rámci energetické proměny města

Město Brno chce naplno využít svého energetického potenciálu a výrazně akcelerovat směrem k  CO2 neutralitě. Současně s tím bude brněnská aglomerace energeticky soběstačná a nezávislá na fosilních zdrojích energie. Brno sází hlavně na využití střešní fotovoltaiky.

Zdroj: Město Brno

Ambiciózní záměr

K tomu má výrazně přispět propojený soubor energetických a ekologických projektů městské firmy SAKO Brno, který pod názvem „Green future #2030“ představili Petr Hladík, I. náměstek primátorky a Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

„Chceme posunout Brno směrem k CO 2 neutralitě nejpozději do konce roku 2030 a zároveň pracovat na tom, aby do dalších dvaceti let bylo město uhlíkově neutrální. K tomu mimo jiné využijeme potenciál plánovaných projektů městské společnosti SAKO Brno, který propojíme do jednoho velkého, smysluplného celku,“ zdůraznil náměstek primátorky Petr Hladík.

„Již v první fázi realizace nám Green future umožní snížit emise CO 2 o 55 %, namísto dosud plánovaného 40% závazku,“ upřesňuje Petr Hladík.

Celkově Brno v rámci realizace záměru Green Future předpokládá investice ve výši 3 miliard korun a počítá se zhruba 50 až 80% dotační podporou.

Masívní využití solárů

Green future počítá s masivním využitím solární energie v distribuční soustavě města, s její akumulací a podporou při výrobě zeleného vodíku. Vodíkový elektrolyzér využije přebytků vyrobené obnovitelné elektřiny a odpadní vody z technologie výroby v SAKO Brno. Městská bioplynová stanice při výrobě biometanu zpracuje gastro odpad a dodá městu energii a digestát, použitelný jako hnojivo. 

„Spolu se zapojením technologií SAKO Brno, které již nyní umí vyrábět z odpadu teplo a elektřinu bez použití fosilních paliv dostáváme cirkulární, takřka soběstačný a nízkoenergetický oběhový systém, který je odolný vůči vnějším vlivům a nezávislý na vnějších dodávkách energií,“ uvedl Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Produkce zelené elektřiny a zeleného vodíku umožní zásadní rozvoj ve využití solární energie v městské aglomeraci, přispěje k dekarbonizace městské dopravy a kombinací obnovitelné energetiky a výroby energie z odpadu zásadně posílí energetickou soběstačnost městské aglomerace 

„Slovo dekarbonizace budeme v příštích letech skloňovat snad ve všech pádech,“ dodává Petr Hladík. Dekarbonizovat nahrazením solární energií se bude spotřeba elektrické energie ve veřejných budovách a později i komerčních a soukromých budovách, dekarbonizovat se bude doprava ve městě Brně.

Sázka na vodík

Vodíkový elektrolyzér bude vyrábět vodík pomocí elektřiny ze střech městské solární elektrárny o výkonu 40kWp a pohánět městskou automobilovou dopravu. Městská doprava a automobily pro svoz odpadu se do 10 let stane bezemisní, elektrická a vodíková. 

„Výrazné naděje vkládáme do rozvoje vodíkové technologie. Poptávali jsme u výrobce vodíkový nákladní automobil pro svoz odpadu a budeme první v republice a snad i ve střední Evropě, kteří jej otestují. Zaujaly nás jeho parametry, úspora 10 tisíc litrů nafty ročně na jedno svozové vozidlo, mnohem nižší hlučnost ve srovnání s klasickými vozy a dojezd až 500 kilometrů. Pokud testování dopadne dobře, bude se obnova vozového parku svozové firmy i městské dopravy ubírat právě tímto směrem,“ říká Filip Leder.

Součástí komplexu projektů „Green future“ je také dosažení energetické stability, bezpečnosti a soběstačnosti města Brna. 

„Pro případ black-outu, nebo jiných nepředvídatelných okolností musí mít naše aglomerace připraveny záložní zdroje energií. Elektrický generátor nám umožní start výrobní technologie SAKO Brno takzvaně ze tmy a za použití výhradně obnovitelných zdrojů. Budeme tak schopni zabezpečit základní výkon elektrické energie pro najetí kritické infrastruktury města a současně zajistit dodávky tepla a elektřiny pro obyvatele Brna,“ uzavírá Petr Hladík.

Detailní představu o plánu města Brna na dekarbonizaci můžete najít  v této prezentaci.