2200 MW: ČEZ modernizuje síť, aby posílil připojování nových obnovitelných zdrojů energie

Evropská investiční banka (EIB) jako banka Evropské unie, půjčí české energetické společnosti ČEZ částku ve výši 790 mil. eur. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky.

Zdroj: Amper Meteo

Nejvyšší úvěr EIB sjednaný v České republice   

Nová infrastruktura umožní ČEZ zapojit do sítě nové obnovitelné zdroje energie o výkonu až 2,2 GW, což přispěje k energetické nezávislosti a ekologické transformaci České republiky. Jedná se o největší úvěr EIB, který byl kdy v České republice sjednán.  

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, která dohlíží na činnost EIB v České republice, uvedla: „EIB i nadále podporuje modernizaci českého energetického sektoru, tentokrát největším námi dosud sjednaným úvěrem. Jedná se o důležitý krok na cestě k energeticky nezávislé České republiky, jejíž dosažení je v současné energetické krizi ještě naléhavější“.

Úvěr zároveň podporuje naplňování plánu Evropské komise nazvaného REPowerEU, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech výrazně dříve než v roce 2030. Tento cíl je obzvláště důležitý v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Zmíněný úvěr má významnou ekologickou složku, protože umožní ČEZ integrovat do rozvodné sítě nové obnovitelné zdroje energie a urychlit dekarbonizaci českého hospodářství. 

Obrovský zájem o OZE

„Nový úvěr od EIB nám pomůže urychlit modernizaci distribuční sítě a připojovat nové obnovitelné zdroje, které Česká republika potřebuje ke splnění svých klimatických cílů a posílení své energetické bezpečnosti a stejně tak i energetické nezávislosti našich zákazníků. Počet obnovitelných zdrojů, které jsme pro naše zákazníky vybudovali, se v roce 2022 meziročně ztrojnásobil a k dnešnímu datu jsme obdrželi 80 000 žádostí o nová připojení obnovitelných zdrojů, které budou vybudována v blízké budoucnosti. ČEZ se zavázal k výrazné modernizaci distribuční sítě a naše partnerství s EIB je jedním ze základních kamenů tohoto úsilí“, konstatoval Martin Novák, finanční ředitel společnosti ČEZ.

K dnešnímu dni poskytla EIB společnosti ČEZ přibližně 2,6 mld. eur na projekty, které přispívají k zajištění spolehlivých, efektivních a ekologických dodávek elektrické energie. Po započtení zmíněného úvěru dosáhly celkové investice EIB v českém energetickém sektoru 3,45 mld. eur. Tato spolupráce urychlila ekologický, udržitelný růst české ekonomiky.  

O plánu REPowerEU  

Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. Tento plán vznikl v reakci na problémy a narušení globálního energetického trhu způsobené ruskou agresí a jeho cílem je šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Opírá se o finanční a právní opatření zaměřující se na vybudování nové energetické infrastruktury a soustavy, kterou Evropa potřebuje.

Plán REPowerEU stanovuje řadu opatření, která mají urychleně snížit závislost na ruských fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetické soustavy v celé Evropské unii. Základem plánu je hledat alternativní dodávky energie, změnami v chování dosáhnout úspory energie a podnítit investice do energie z obnovitelných zdrojů.