Zlínští vědci pracují na inovacích v oblasti akumulace energie

Vědci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budou reprezentovat Česko v evropském projektu Stories, do něhož se zapojilo 17 států. Čtyřletý projekt představuje ekosystém infrastruktury výzkumu v oblasti skladování, který založila Evropská komise v rámci programu Horizont 2020 a na jehož realizaci bylo na čtyřleté období vyčleněno téměř 7 milionů EUR.

Zdroj: LEAG

Zacíleno na akumulaci energie

Projekt StoRIES se bude zabývat cílem tzv. Evropské zelené dohody (European Green Deal), který má zajistit, aby EU do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality, a zaměří se na odvětví energetiky, které má být transformováno důsledným přechodem na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Ve Zlíně se do výzkumu v rámci projektu zapojí dvacítka vědců, inženýrů a doktorandů z Centra polymerních systémů nebo fakulty managementu a ekonomiky. V rámci projektu budou zlínští vědci pracovat zejména na vývoji inovativních metod skladování energie a na definování současných a budoucích potřeb energetických systémů v oblasti skladování energie.

„Budeme se věnovat výzkumu skladování energie,“ naznačil ředitel Univerzitního institutu Petr Sáha. „Několik let už pracujeme na energetických materiálech, věnovali jsme se vodivým polymerům a od toho je jen krůček k energetickým úložištím.“

Členy konsorcia StoRIES jsou technologické instituty, univerzity a podniky. Zahrnuje celkem 17 partnerských institucí a 31 přidružených účastníků ze 17 zemí. Všechny zúčastněné subjekty mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti technologií skladování energie (elektrochemické, chemické, tepelné, mechanické a supravodivé magnetické skladování).

Ve zmíněném projektu se odborníci, univerzity a instituty z mnoha zemí zaměří na to, jak řešit skladování energie, a mít tak v budoucnu k dispozici úložiště, která doplní energii získanou z obnovitelných zdrojů, z větrných či solárních elektráren. 

Mezinárodní přesah

Hlavním úkolem StoRIES je spojit vědecké instituce, jako jsou například technologické instituty a univerzity, s partnery z oboru za účelem společného vývoje řešení pro skladování energie pro nové technologie a energetické trhy.

StoRIES bude nabízet vzdělávání pro oborové a výzkumné instituce a také kurzy pro mladé vědce, kteří budou pracovat na vývoji inovativních hybridních řešení budoucnosti. Čistě odborné vzdělávání týkající se systémů skladování energie je třeba doplnit o ekologické, právní, ekonomické a sociální aspekty systémů skladování energie.

Záměrem konsorcia StoRIES je prolomit bariéry mezi výzkumnými oblastmi, které dnes často fungují velmi uzavřeně, a umožnit vzájemné porozumění a spolupráci. Nástupcem a pokračovatelem StoRIES pak má být ekosystém odborníků z různých výzkumných skupin v oblasti energetiky i zástupců výzkumu v oblasti sociální a ekonomické, průmyslu a spotřebitelů a umožnit efektivní a udržitelnou výměnu informací na téma skladování energie.

StoRIES bude nabízet vzdělávání pro oborové a výzkumné instituce a také kurzy pro mladé vědce, kteří budou pracovat na vývoji inovativních hybridních řešení budoucnosti. Čistě odborné vzdělávání týkající se systémů skladování energie je třeba doplnit o ekologické, právní, ekonomické a sociální aspekty systémů skladování energie.

Záměrem konsorcia StoRIES je prolomit bariéry mezi výzkumnými oblastmi, které dnes často fungují velmi uzavřeně, a umožnit vzájemné porozumění a spolupráci. Nástupcem a pokračovatelem StoRIES pak má být ekosystém odborníků z různých výzkumných skupin v oblasti energetiky i zástupců výzkumu v oblasti sociální a ekonomické, průmyslu a spotřebitelů a umožnit efektivní a udržitelnou výměnu informací na téma skladování energie.

Technologií skladování energie je mnoho, patří do nich tzv. zelený vodík, bateriová úložiště, rozložitelné a kompostovatelné baterie a podobně. Konsorcium se bude zabývat všemi, aby byl výzkum v této oblasti komplexnější.