Živý přenos: Zmírní dnes Senátoři „bič na solárníky“ v rámci novely zákona o POZE?

Na programu dnešní 15. řádné schůze Senátu, která začíná v 10:00, bude několik zákonů. V plénu senátoři projednají mimo jiné novelu energetického zákona a novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která rozhodně o dalším nastavení podpory pro zelené zdroje, jenž byly postavené do roku 2012.

Zdroj: Senát

Ochrana proti energošmejdům

Senátoři projednají dnes v rámci novely energetického zákonu ochranu spotřebitelů před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků s energiemi, přezdívaných energošmejdi.

Vládní novela zavádí zprostředkovatelskou činnost v energetice na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů povede rovněž regulační úřad. Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda, ale dohled mají pouze obecný. Oprávnění bude ERÚ vydávat na pět let.

Spotřebitel bude mít podle vládní předlohy možnost v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít i při uzavření smlouvy prostřednictvím zprostředkovatele. Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu určitou s dobou dodávky přesahující 36 měsíců se po uplynutí této doby bude považovat za smlouvu na dobu neurčitou.

Jak se změní „bič“ na solárníky?

V další energetické předloze, v novele zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE), by měli senátoři rozhodnout o nastavení podpory pro obnovitelné zdroje. Ve třetím čtení ve sněmovně v červenci byla schválena pro fotovoltaické elektrárny nečekaná kombinace zásahů.  Povolená míra ziskovosti měřená vnitřním výnosovým procentem (IRR) totiž zůstala na nejnižší navržené úrovni 6,3 procenta dle původního vládního návrhu.

Současně v rámci NZPOZE prošel návrh poslance Petra Dolínka z ČSSD, který zavádí solární srážkovou daň pro elektrárny z roku 2009 ve výši 10 procent. Elektrárny spuštěné v roce 2010 se budou muset vyrovnat s navýšením daně z 10 na 20 procent. Jistou úlevou bude zarážka redukující solární daň v případě, kdy IRR klesne pod 6,3 procenta.

Původně měl být ve sněmovně schválen „Havlíčkův kompromis“, jenž  ve sněmovně předložil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Tento návrh, který počítal s IRR v intervalu 8,4 až 9,5 procenta pro nepalivové (solární, větrné, vodní) a 9,5 až 10,6 procenta pro palivové zdroje (biomasa, bioplyn) však byl nakonec poslanci nečekaně zamítnut.

Nicméně,  minulý týden se senátní hospodářský výbor přiklonil opět k „Jurečkově návrhu“ na vyšší interval IRR, který už ve Sněmovně dříve podpořil sněmovní hospodářský výbor.  Tento návrh prosadila svým lobbingem v senátu Komora OZE.

Podle sdělení Komory OZE lze za pozitivní považovat, že se senátní výbory shodly na čtyřech pozměňovacích návrzích řešící dvě technická doplnění a úpravy, dále pozitivní úpravu pro rekonstruované MVE. Zejména změnu nastavení intervalu IRR 8,4 až 10,6 procent považuje Komora OZE považuje za nejdůležitější.

Co bude následovat?

Dnes v 10:00 začnou senátoři na plánu projednávat NZPOZE a NEZ. Jednání lze živě sledovat na webu Senátu.

Pokud senátoři některý ze zákonů zamítnou, nebo ho vrátí do Sněmovny s pozměňovacím návrhem, bude ho Sněmovna projednávat až v září, na své zatím poslední plánované řádné schůzi před volbami.