Žídek (Nova Green Energy): OZE se budou rozvíjet i bez dotací díky zlevnění technologií

Obnovitelné zdroje energie (OZE) zažívají boom na celém světě. „Bez ohledu na pocity, které v nás vyvolává Greta Thunbergová a její tažení za lepší svět bez emisí CO2, je zřejmé, že odklon od spalování uhlí k bezemisním zdrojům energie bude zrychlovat. A technologický vývoj tomu nahrává,“ říká Ondřej Žídek, fund manager fondu Nova Green Energy v rozhovoru pro časopis Euro. 
OZE se budou rozvíjet i bez dotací
 
Podle Žídka technologie zlevnily do té míry, že ve Španělsku či Německu vidíme aukce zelených energií za cenu srovnatelnou s energií z konvenčních zdrojů, 56 eur za MWh. Obnovitelné zdroje budou i bez dotací čím dál atraktivnější.

Výběr vlastního projektu, ve kterém investor může koupit podíl, případně ho koupit celý, představuje poměrně komplikovanou úlohou orientace ve velkém množství investičních příležitostí. Z pohledu fondu je na prvním místě maximální eliminace rizik a ochrana vkladů od investorů. 
 
„Z tohoto důvodu fondy, a mezi nimi i Nova Green Energy, investují do projektů s jistou formou garance. Dlouhodobě se většina fondů orientuje na projekty OZE, které se vyznačují garancí odběru veškeré vyrobené energie za garantovanou cenu, která je například v ČR stanovena na 20 let, na Slovensku na 15 let a v Maďarsku na 25 let,“ dodává Žídek, fund manager Nova Green Energy.

Investice do hmotných aktiv přináší investorům větší jistotu a klid. Zpravidla drží svou hodnotu a přináší stabilní výnos, který není tolik závislý na dění na trhu. Tyto investice nemají ani tendence klesat do záporných hodnot.
 
Rostoucí zájem investorů


„V dnešní době investor očekává úplné navrácení své vložené investice i s přiměřeným ziskem ve výši srovnatelných investic v energetickém odvětví, který se pohybuje v průměru mezi 7 a 8 %. Projekty OZE jsou poměrně stabilní a je o ně na trhu zájem. Kdo má dobrý projekt, obvykle se ho nechce vzdát,“ upřesňuje Žídek.

 

Fond Nova Green Energy drží podkladová aktiva v podobě projektů vodních, větrných či fotovoltaických elektráren má předem dané, a navíc garantované tržby na dobu života investice. 
 
„Náklady lze u těchto projektů dobře predikovat, kontrolovat a korigovat. Proto je tvorba a stabilita ekonomického plánu projektu relativně jednoduchou záležitostí. Největším rizikem z pohledu těchto projektů je riziko regulatorní, tedy změna podmínek podpory, která se ale zpravidla týká buď jen jednoho státu nebo jen jedné technologie,“ vysvětluje Žídek.

„I s těmito změnami jsme se již v minulosti setkali a optimální obranou je mít portfolio správně diverzifikované. Tedy správně rozmístěné jak technologicky, tak i regionálně,“ uzavírá Ondřej Žídek.

Při dodržení všech podmínek jsou výnosy takového portfolia dlouhodobě srovnatelné s výnosy akciových trhů, rizikem kolísání se však blíží dluhopisovým trhům. Investoři však musí počítat s tím, že investiční horizont je v tomto případě výrazně delší, minimálně 5 až 7 let.