Zeptali jsme se experta: Vyplatí se v Česku investovat do plovoucích solárních elektráren?

Boom fotovoltaiky na vodě v celém světě je jasným důkazem, že tento nový trend již brzy dorazí i do České republiky, kde se připravují nové projekty v tomto segmentu. „Oproti tradičním pozemním systém nabízí fotovoltaika na vodě možnost nákladové optimalizace a také přispívá k redukci negativních vlivů na životní prostředí,“ říká Szymon Witoszek, expert ze společnosti Huawei Solutions, který se svou přednáškou vystoupí v úterý 19. listopadu na konferenci Smart Energy Forum v Praze

ABB


 
SN: Zájem investorů o plovoucí fotovoltaické elektrárny (PFVE) v posledních letech dramaticky stoupá po celém světě. Co je hlavním „katalyzátorem“ současného boomu PFVE?
 
Pokud se jedná o boom PFVE, tak v podstatě jeho motorem jsou stejné důvody, jako je tomu v případě tradičních pozemních FVE. Navíc, oproti tradičním pozemním FV systémům nabízí PFVE možnost nákladové optimalizace (Pozn. redakce: nižší náklady na provoz a servis) a také možnost redukce negativních vlivů na životní prostředí (Pozn. redakce: eliminace tvorby řas).
 
Koncept PFVE lze považovat za další evoluční stupeň ve vývoji fotovoltaiky v segmentu obřích (tzv. utilitních) FVE, jelikož tyto instalace umožňují přístup ke stávající energetické infrastruktuře na vodních nádržích (Pozn. redakce: stávající přečerpávací vodní elektrárny), což představuje do určité míry synergii s větrnými elektrárnami na moři. PFVE také snižují negativní důsledky rozvoje fotovoltaiky na zemi a vedou rovněž  k provozním úsporám, jelikož náklady na pronájem vodních ploch jsou podstatně nižší, než je tomu v případě pronájmu půdy. 
 
SN: Z pohledu investorů však PFVE představují zcela jiný byznys, než je tomu u tradičních pozemních FVE. Jaké jsou typické „výzvy“, kterým musí čelit provozovatele PFVE?
 
Pokud se jedná o technické požadavky na zařízení, pak typické výrobní výzvy představují: správná ochrana (tj. těsnění kabelů), ochrana proti korozi (v důsledku vody/soli) a také vyšší míra degradace. Dále to mohou být dopady na elektrický systém v důsledku zemních izolovaných sítí.  Také provoz a údržba PFVE hrají klíčovou roli při zvažování investic mezi tradičními pozemními FVE a vodními instalacemi. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že preventivní údržba a ochrana proti korozi vyžadují důraz zejména na bezpečnostní opatření a použití speciálních nástrojů. 
 
SN: Hauwei je v současnosti světový lídr v dodávkách FV střídačů, a to již od roku 2014. Jaké jsou současné hlavní trendy v oblasti střídačů?
 
K hlavním trendům v oblasti střídačů patří zejména nutnost dosažení konkurenceschopnosti s ostatními zdroji energie s důrazem na snížení nákladů na výrobu elektřiny (tzv. LCOE). Fotovoltaika již rozhodně není drahým zdrojem, ale určitě z globálního pohledu nejlevnějším zdrojem energie v současnosti, což se týká stále většího počtu regionů ve světě. 
 
Stále rostoucí podíl OZE na celosvětové výrobě energie stanovuje nové výzvy pro střídače, a to zejména s ohledem na flexibilitu v údržbě, širokou paletu výkonové regulace, možnosti balancování sítě, stabilizaci napěťové a frekvenční statiky, a rovněž stabilizaci přechodových stavů. Současné střídače také musí být připraveny na spolupráci se systémy skladování energie, kde musí být schopny zajistit rychlé nabíjení energie.
 
Druhým hlavním trendem v oblasti střídačů je proces decentralizace současné energetiky a s tím související stále větší počet rezidenčních FVE. V tomto ohledu je hlavní výzvou pro střídače schopnost spolupracovat se zatížením v místních sítích, komunikovat hladce se zařízeními na bázi Smart Home, a také být připraveny na nástup IoT rozhraní a v neposlední řadě je to součinnost se systémy akumulace energie. Jsem přesvědčen, že nová řada rezidenčních střídačů FusioHome od společnosti Huawei je jasnou odpovědí na tyto výzvy.
 
O možnostech investic do FPVE můžete diskutovat s expertem Szymonem v úterý 19. listopadu na konferenci Smart Energy Forum v Praze. Novinky z oblasti střídačů Huawei bude prezentovat společnost Photomate s.r.o. na svém stánku na doprovodné výstavě.