Zeppelin představuje nové hybridní řešení pro energetiku

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ s.r.o. představuje nové řešení stabilního přísunu energie a poskytuje řadu pokročilých řešení pro energetiku. Toto řešení přináší větší úsporu nákladů a zároveň garantuje šetrnější vliv na životní prostředí.

 

Zdroj: Zeppelin

Zdroj: Zeppelin

Energeticky soběstačný hybrid

Základní lidské potřeby včetně přístupu k čisté vodě, zdravotní péči a vzdělání závisí na jedné zásadní věci: energii. Společnost Caterpillar přichází s novinkou ve svém portfoliu produktů. Jedná se o hybridní systém, který kombinuje výrobu elektrické energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. To zajištuje větší úsporu nákladů a zároveň garantuje šetrnější vliv na životní prostředí. Toto řešení se nazývá MicroGrid.

 

Kromě tradičních energetických zdrojů Cat, využívajících naftu a zemní plyn jako palivo, se zákazníci nyní dočkali dalšího alternativního, stabilního a šetrného zdroje energie. Spojením solárních panelů s motorgenerátory vzniká komplexní energetická jednotka schopná dodávat elektrickou energii zcela nezávisle na rozvodné síti, a to s vysokou účinností, výkonem i spolehlivostí.

Nejmodernější způsob zajištění energie

Solární panely Cat PVC4010 MP o jmenovitém výkonu 400 Wp dosahují účinnosti 19,4 procent díky inovativnímu tvaru šindelových solárních článků s několika záložními dráhami pro tok elektrické energie. Panely navíc využívají jedinečnou strukturu paralelních obvodů, která významně omezuje ztráty energie způsobené stínem a znečištěním.

 

„Příchodem hybridních energetických systémů přinášíme našim zákazníkům nejmodernější způsob zajištění energie, který jde ruku v ruce se současnými trendy úspor nákladů i tlaku na minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Systém MicroGrid je vhodný především pro výrobní závody, logistické areály a další velké spotřebitele elektrické energie,“ říká Ing. Dalibor Zamykal ze společnosti Zeppelin CZ.

 

Komponenty hybridních energetických řešení Cat jsou primárně navrženy tak, aby snížily výdaje za elektrickou energii a redukovaly vyprodukované emise. Mezi klíčové komponenty v systému MicroGrid patří:

 

– hlavní regulátor Cat (MMC), který zajišťuje nepřetržitou dodávku elektrické energie za nejnižší náklady tím, že optimalizuje tok energie z různých zdrojů MicroGrid;

 

– dálkové monitorovací zařízení Cat, které sbírá údaje o výkonu zařízení v reálném čase;solární panely Cat;

 

– plynový nebo naftový motorgenerátor Cat, popř. kogenerační jednotka Cat zajišťující elektrickou/tepelnou energii v kterémkoli okamžiku;

 

– bateriové úložiště zajišťující stabilitu systému a uchování energie.

 

Více informací na zeppelin.com