Zelený vodík má do Chile přinést investice ve výši 20 miliard dolarů

Chilská vláda si vytýčila ambiciózní cíl stát se jedním z největších globálních vývozců „zeleného“ vodíku do roku 2030. Chilská strategie pro zelený vodík má tři hlavní pilíře: vyrobit nejlevnější zelený vodík do roku 2030, stát se jedním z jeho tří největších vývozců do roku 2040 a vyvinout elektrolyzér o kapacitě 5 GW do roku 2025.

Zdroj: ResearchGate.com

Zdroj: ResearchGate.com

Nový ekonomický pilíř země

Zelený vodík se v příštích letech stane jedním z hlavních pilířů ekonomiky země, což reflektuje obrovský potenciál Chile v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dopomoci mají solární i větrné farmy.

Jak uvedl prezident Pinera, zelený vodík Chile umožní exportovat čistou energii do světa, který směřuje k dekarbonizaci. Skutečnost, že Chile dokáže vyrobit nejkonkurenceschopnější zelený vodík na světě, dokazuje celá řada studií včetně výzkumu International Energy Agency and McKinsey & Company.

Strategie do začátku počítá s uvolněním 50 milionů dolarů na ekologické vodíkové projekty. Peníze pomůžou investorům překlenout počáteční problémy a získat zkušenost.

Bude také zřízena pracovní skupina na podporu rozvoje pilotních projektů v oblasti zeleného vodíku a jeho derivátů (amoniaku, metanolu a syntetických látek). Vládní strategie zahrnuje odpovědné využívání vody, zelený vodík bude zohledněn také v rámci územního plánování a politické strategie.

Pobídky pro zahraniční investory

Chilský prezident Sebastian Pinera při své zahajovací řeči v rámci virtuálního Green Hydrogen Summit uvedl, že rekordní úroveň slunečního záření znamená, že se Chile může stát nejefektivnějším producentem „zeleného“ vodíku, a může tak vykompenzovat vzdálenost země od hlavních trhů.

Chilská vláda ve svém plánu na „vodíkovou expanzi“ počítá s přilákáním zahraničních investorů. Za tímto účelem plánuje vytvoření tří mezinárodních konsorcií, kdy každé z těchto konsorcií by mělo vybudovat alespoň 1 GW kapacity elektrolyzérů.

Cílem této iniciativy je, aby v roce 2025 byly v provozu minimálně dva komplexy produkující 200 tisíc tun „zeleného“ vodíku ročně. Chilská vláda proto nabízí dotace 50 mil. USD čilským i zahraničním společnostem pro pomoc v projektech pro výrobu zeleného vodíku. Např. italská firma ENEL by v Patagonii měla začít výrobu pomocí větrných farem okolo roku 2023.