Zelená domácnostiam II: Pokles záujmu o fotovoltiku?

Ani v ďalšom kole programu Zelená domácnostiam II sa nepodarilo vyčerpať vyčlenený rozpočet. Na druhej strane, podporu dostali všetky domácnosti, ktoré sa o ňu v 14. kole uchádzali. Aktuálny vývoj programu Zelená domácnostiam II, podľa SAPI naznačuje, že domácnosti sa začali správať racionálnejšie a zvažovať rentabilitu obnoviteľných zdrojov. 

Aleo Solar


Príspevok, získalo všetkých 226 domácností

V 10. kole sa rozdelilo, z 500 000 eur vyčlenených na fotovoltické panely, len približne 300 000 eur, ostatné prostriedky sa presunuli do ďalších kôl. Nenávratný finančný príspevok, podľa SIEA, získalo všetkých 226 domácností, ktoré si oň požiadali. 

V nedávnom, 14. kole, zameranom tiež na inštaláciu fotovoltických panelov bola situácia podobná. SIEA rozdala spolu 257 poukážok, ktoré, opäť, získali všetky domácnosti, ktoré prejavili záujem. Ani v tomto kole však vyčlenený rozpočet vo výške 500 000 eur vyčerpaný nebol a celková hodnota poukážok presiahla 365 000 eur. 

Pokles záujmu?

Aktuálny trend by mohol naznačovať znížený záujem o fotovoltiku, či o samotný program Zelená domácnostiam II. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je však presvedčená, že aktuálny trend je len dôsledkom racionálnejšieho rozhodovania domácností. K tomu prispela predovšetkým zmena výšky podpory. 

„Od spustenia Zelená domácnostiam II totiž platí, že jedna domácnosť môže na inštaláciu fotovoltiky získať príspevok v maximálnej výške 1500 eur,“ vysvetľuje Peter Uhlík, člen výkonného výboru SAPI. 

„Častým problémom prvej fázy programu Zelená domácnostiam totiž bolo to, že domácnosti uprednostňovali čo najvyššiu podporu pred efektívnosťou systému. Mnohé tak skončili so systémami, ktoré vytvárajú prebytky a nefungujú tak efektívne, ako by mohli,“ dodáva Peter Uhlík.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) nabáda domácnosti k racionálnemu rozhodovaniu. Domácnosť si musí najprv spočítať, či fotovoltický systém naozaj potrebuje. 

„Ak má domácnosť vysoké náklady na energie, musí najprv vykonať úsporné opatrenia. Základom je výmena okien, svetiel a žiaroviek. Za zváženie stoja aj väčšie investície, ako napríklad zateplenie fasády, či výmena strešného systému,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. 

„Až následne má opodstatnenie zhodnotenie spotreby. Tu sa sleduje čas, ktorý trávia členovia doma, využívanie spotrebičov, spôsob vykurovania, ohrev vody a ďalšie faktory, na základe ktorých môže realizačná firma pripraviť primeraný návrh systému. Cieľom primeraného návrhu musí byť to, čo domácnosť skutočne potrebuje a nie výška dotácie,“ dodáva Veronika Galeková.   

5 krokov pre správnu realizáciu

Správny systém by mal mať čo najnižšie prebytky a pokrývať aktuálnu spotrebu. Batériové systémy umožňujú skladovanie energie, no treba mať na pamäti, že aj batérie majú svoje kapacity. Preto je dobré vyberať kvalitnú realizačnú firmu, ktorá sa o návrh aj realizáciu spoľahlivo postará. Ak sa do procesu domácnosť pustí, odborníci zo SAPI odporúčajú dodržať postupnosť nasledovných piatich krokov:

– Šetrenie – vlastné prostriedky 
– Úsporné opatrenia – výmena okien, svietidiel, žiaroviek
– Zhodnotenie spotreby – kedy je spotreba, aké spotrebiče sú v domácnosti, typ kúrenia…
– Návrh systému – nie je dôležitá výška dotácie, ale reálna spotreba domácnosti 
– Prebytky – správny systém by mal mať minimálne prebytky

Nasledujúce fotovoltické kolo bude vyhlásené 20. augusta 2019 a vyčlenené prostriedky budú opäť 500 000 eur. SAPI bude pozorne sledovať vývoj aktuálneho trendu a intenzívne komunikovať so SIEA na ďalšom zdokonalení programu Zelená domácnostiam II.