Zcela bez dotací: Iberdrola staví obří fotovoltaické elektrárny o výkonu 500 MW a 590 MW

Energetická společnost Iberdrola je ve Španělsku největším výrobcem elektrické energie z větrných turbín. Nyní se Iberdrola zaměřuje na investice do 2 největších fotovoltaických elektráren (FVE) v Evropě. Obě budou vyrábět solární elektřinu bez dotací  a jejich výkon dosáhne 590 MW a 500 MW.

Abengoa Solar


Stavba největší evropská FVE zahájena

Na počátku července Iberdrola oznámila, že zahájila stavební práce na projektu největší španělské i evropské FVE pod názvem Badajoz the Núñez de Balboa. Výkon této FVE dosáhne 500 MW a její výroba zajistí dodávky pro 250 000 obyvatel Španělska.

Tato obří solární instalace má být dokončena v září 2020 a bude postavena na ploše o rozloze 1 000 hektarů. Na její stavbu se použije 1 200 000 fotovoltaických panelů, 115 střídačů, 288 000 podpůrných konstrukcí a více než 2 000 km kabeláže. 

Na výstavbu této obří evropské FVE pod názvem Badajoz the Núñez de Balboa společnost Iberdrola vynaloží  290 milionů euro. Na financování se bude úvěrem podílet Evropská investiční banka a státní španělská úvěrová banka. 

Během výstavby a do zprovoznění elektrárny má díky projektu vzniknout až 1 000 pracovních míst. Elektrárna tak má ročně zabránit vypuštění až 215 000 tun CO2 do atmosféry, a významně tak přispět k ochraně životního prostředí a snaze o zmírnění změn klimatu.

Další obří FVE o výkonu 590 MW

Iberdrola v západní části Španělska připravuje výstavbu další obří FVE o výkonu 590 MW. Její projekt Francisco Pizarro již byl společnosti předložen ke schválení Ministerstvu pro ekologickou transformaci. Projekt se bude  rozkládat na ploše 1300 hektarů v západní části Španělska v regionu Extremadura.

V současnosti probíhá příprava projektu a jeho posouzení na dopad na životní prostředí. Na financování projektu se má podílet rovněž Evropská investiční banka (EIB) a státní španělská úvěrová banka.

Fotovoltaika zcela bez dotací

Energetická společnost Iberdrola je ve Španělsku největším výrobcem elektrické energie z větrných turbín. Celkový instalovaný výkon v těchto zdrojích v držení společnosti činí 5 770 MW, přičemž celkový instalovaný výkon všech obnovitelných zdrojů v držení společnosti činí 15 790 MW. Její výrobní portfolio v rámci celého světa má celkový instalovaný výkon téměř 30 000 MW.

V současnosti Iberdrola investuje masívně do rozvoje výstavby nových FVE ve Španělsku. Pro své projekty nevyužívá žádné tradiční dotace na bázi aukcí, které jsou ve Španělsku k dispozici.

Z cílem zajistit návratnost investic do svých FVE Iberdrola využívá tzv. dohody na bázi PPA (Power Purchase Agreements). Tyto dohody společnost uzavírá přímo s konečnými zákazníky, ke kterým patří zejména 3 španělské společnosti  oblasti bankovnictví, telekomunikací a distribuce průmyslového zboží.

Díky kombinaci velkých aukcí a výraznému poklesu cen fotovoltaických panelů zažívá španělský trh s obnovitelnými zdroji v posledních letech značný rozkvět. Podle odhadů agentury BloombergNEF je Španělsko nejvíce rozvíjejícím se trhem s OZE v Evropě a letos podle odhadů dojde k připojení dalších 7 gigawattů výkonu ze solárních a větrných elektráren.