Závod Škoda Auto ve Vrchlabí pohánějí zcela obnovitelné zdroje

Jako první výrobní závod společnosti Škoda Auto na světě vyrábí závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí od konce roku 2020 s neutrálními emisemi oxidu uhličitého. Za tímto účelem automobilka důsledně snižovala spotřebu energie a přešla na obnovitelné energetické zdroje.

Zdroj: Škoda Auto a.s.

Přechod na obnovitelné zdroje

Společnosti se díky tomu podařilo snížit emise závodě ze 45 000 tun ročně na současnou úroveň 3000 tun. Zbývající emise jsou vyrovnány prostřednictvím kompenzačních opatření a příslušných certifikátů. Ve Vrchlabí vyrábí Škoda Auto od roku 2012 automatickou sedmistupňovou převodovku s přímým řazením (DSG) DQ200. Denně se zde vyrobí 2300 kusů a v roce 2019 byla vyrobena třímiliontá převodovka DQ200.

V loňském roce pocházelo 41 500 MWh z celkové spotřeby 47 000 MWh energie ve Vrchlabí z obnovitelných zdrojů, což odpovídá více než 90% podílu. Emise oxidu uhličitého tak klesly ze 45 000 tun ročně na dnešních 3 000 tun.

Zbývající emise CO2 jsou vyrovnány nákupem kompenzačních certifikátů CO2. Financováním těchto certifikátů Škoda Auto podporuje projekty na ochranu klimatu, jako je například výroba obnovitelné energie v Indii nebo ochrana deštných pralesů.

Důraz na úspory a efektivní energetický management

Efektivní hospodaření s energiemi umožňuje závodu ve Vrchlabí ušetřit jen za poslední rok více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh elektrické energie. Kromě toho výroba uzavřela nevyužívané topné okruhy, zavedla inteligentní energeticky efektivní regulaci teploty v prostorách a zajistila speciální řízení průtoku přiváděného vzduchu. V mnoha prostorách bylo také osvětlení optimalizováno na provozní dobu.

Již od začátku roku 2019 jsou všechny odpady z výrobního procesu dále využívány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí pro všechny výrobní závody automobilky. Od letošního roku využívá Škoda Auto ve Vrchlabí namísto zemního plynu CO2 neutrální metan ze zařízení na výrobu bioplynu.

Investice do fotovoltaiky

Škoda Auto investuje do ochrany klimatu i v dalších lokalitách, mimo jiné byl na konci roku 2019 v indickém závodě v Púně uveden do provozu jeden z největších fotovoltaických střešních systémů v Indii. V hlavním závodě v Mladé Boleslavi vzniká největší fotovoltaický střešní systém v České republice. V tamní teplárně se již dnes 30 % paliva potřebného k výrobě elektřiny získává z obnovitelných surovin a do konce desetiletí se má používat výhradně emisně CO2 neutrální biomasa a bioplyn.

Jako další opatření plánuje Škoda Auto do roku 2030 pokračovat ve snižování emisí z chladicích kapalin a z firemních vozidel. Škoda Auto rovněž usiluje o snížení emisí svého vozového parku o více než 50 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020 a v závislosti na vývoji trhu plánuje podíl plně elektrických modelů v Evropě ve výši 50 až 70 %. Do roku 2030 společnost rozšíří své produktové portfolio o nejméně tři další plně elektrické modely.

Škoda Auto se také intenzivně věnuje zalesňování. Například od roku 2007 Škoda Auto vysazuje za každý prodaný vůz v České republice jeden strom – do konce letošního roku jich bude více než jeden milion. Také v areálu tří českých závodů přispívá více než 1400 stromů a plocha s více než 27 000 m2 osázená živými ploty a keři k ochraně klimatu a poskytuje životní prostor hmyzu a dalším živočichům.