Zavedení konceptu Lokálního zdroje restartovalo fotovoltaiku na Slovensku. Jaké jsou další perspektivy branže „pod Tatrami“?

V posledních několika letech se fotovoltaika na Slovensku rozvíjela pouze v rezidenčním segmentu, kde přibylo cca 10 MW nových instalací. Od ledna 2019 se na Slovensku odblokoval STOP-STAV pro připojování velkých zdrojů. Jak se letos změnila fotovoltaika na Slovensku a jaké jsou její perspektivy?

SAPI


Na výše uvedené dotazy odpovídá ředitelka Slovenské fotovolatické asociace a obnovitelných zdrojů (SAPI) Veronika Galeková. Perspektivy rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat se zástupci SAPI na konferenci Smart Energy Forum (SEF) dne 19. listopadu v Praze.

SN: Podle předních analytiků Wood&McKanzie/TrendForce letos světová fotovoltaika zažívá velký boom s tím, že instalovaný globální výkon ve fotovoltaice stoupne o 20-30% na 125-130 GW. V jaké kondici se nachází v posledních 2 letech fotovoltaika na Slovensku?

Žiaľ, musím konštatovať, že tieto trendy nás absolútne obišli. Len 1. 1. 2019 sa na Slovensku odblokoval niekoľkoročný stopstav (po prijatí reformovanej OZE legislatívy) na pripájanie nových zdrojov do sústavy. V priebehu ostatných 5 rokov sa teda realizovali len malé inštalácie do 10 kW pre domácnosti, v rámci štátom (a EU) dotovaného projektu Zelená domácnostiam. Predpokladáme, že za uplynulé roky sa inštalovalo sumárne cca 10 MW inštalovaného výkonu. 

Slovensko teda rozhodne štatistikami nezamáva, avšak konečne tento rok dochádza k oživeniu vďaka našej intenzívnej práci aktivistov a odborných združení. Vďaka programu Zelená domácnostiam nám ostali schopní a školení inštalatéri a tak sme pripravení realizovať aj väčšie projekty. S masívnou podporou fotovoltiky, hoci aj bez dotácií, sa však stále nijako nepočíta. Pozitívnou zmenou je ale vnímanie verejnosti jej tlak na opatrenia proti klimatickým zmenám, ktoré zahŕňajú aj rozvoj OZE. Očakávanou zmenou budú aj nasledujúce parlamentné voľby, ktoré určite budú mať vplyv aj na energetiku.


SN: Ceny utilitních (velkokapacitních) fotovoltaických elektráren (FVE) lámou rekordy – podle agentury WoodMcKenzie se ceny solární energie dostaly v regionu CEE na úroveň až 0,75-0,79 USD/Wdc.  To dosvědčuje i výsledek aktuální aukce v Portugalsku, kde ceny solární energie na světový rekord ve výši pod 15€/MWh. Jaký do podle Vás bude mít dopad na budoucí rozvoj fotovoltaiky? Je už slovenská fotovoltaika v takové kondici, že se zcela obejde bez dotací?

Vzhľadom k aktuálne platnej legislatíve, kde je nový inštitút Lokálneho zdroja, ktorý je plne nezávislý od akejkoľvek finančnej podpory (riadi sa len trhovými cenami) je to pre nás určite dobrý signál. Už pár rokov sme sa snažili o presadenie takéhoto modelu fungovania FV na Slovensku, pretože ekonomické prepočty ukazovali prijateľnú návratnosť. Takéto fungovanie je veľmi žiadúce od množstva slovenských subjektov (aj so zahraničnou účasťou), no je, až nepochopiteľne, maximálne limitované štátom. 

Uplynulých 10 rokov sme zo strany štátu počúvali, že FV je drahá a nemôžeme si ju dovoliť. Pri tomto modeli fungovania, kde nejde o žiadne finančné stimuly je ale odmietavý postoj nepochopiteľný. Znamená to, že podpora OZE, tak ako sme si uplynulé roky mysleli, je zo strany štátu naozaj len imaginárna a financie nie sú problém – problémom je samotná decentralizácia a prechod k „novej“ energetike.


SN: Letos SAPI oslavilo 9 let od zahájení činnosti. Jaký jsou nyní Vaše hlavní priority?

Priorita je nezmenená, rozširovaním OZE ochraňovať životné prostredie a zároveň rozumne využívať zdroje, ktoré máme ako ľudstvo k dispozícii. Každopádne sme ako organizácia dospeli a po obhliadnutí späť vidíme za sebou množstvo kvalitnej a prelomovej práce. Na druhej strane realita je stále taká, že OZE sú na Slovensku v plienkach a bez vyhliadok na kontinuálny rozvoj. 

Chceme sa ďalej venovať témam čo a ako s elektrárňami po skončení podpory, rozvoj nových elektrární, akumulácia. Skrátka napriek všetkému držať krok s trendami vo svete a zabraňovať snahám o konzerváciu slovenskej energetiky do minulého storočia. 

Zároveň je pre nás dôležité uzavrieť všetky kauzy, ktoré sme otvorili a boli nútení riešiť súdnou cestou, ako je napríklad G-komponent. V tejto veci už zasahuje dokonca Európska komisia Nariadením o vnútornom trhu s elektrinou a my to budeme pozorne sledovať a kontrolovať, aby sme Slovensko ochránili pred ďalším poškodzovaním dobrého mena za nedodržiavanie legislatívy, či ušetrili občanov od platenia pokút za takéto nedostatky. 

SN: Na Slovensku se hodně hovoří o aukcích pro fotovoltaické elektrárny. Je jejich zavedení aktuální již v letošním či příštím roce?

Aukcie sú ďalšia z vecí, ktorá je v energetike zahalená tajomstvom. Hovorí sa, že by sa mali spustiť tento rok. Žiadne podrobnosti však stále nie sú známe. Napriek tomu, že sme sa aktívne snažili prispieť k diskusii, dodať rôzne podklady či odporúčania, aby aukcie mohli byť realizované v súlade s najnovšími príkladmi dobrej praxe v zahraničí, žiadne odborné sedenie ani konzultácia, pokiaľ je nám známe sa neudiali. 

SN: Českou fotovoltaiku v rezidenčním segmentu táhne boom akumulátorů. Jak je na tom střešní fotovoltaika na Slovensku po omezení dotací v letošním roce?

Ako sa ukazuje v programe Zelená domácnostiam, platí, že to čo je podporované je aj využívané.  Kolegovia si všimli, že kým v prvej časti programu boli batériové systémy preferované, batérie využívalo asi 80% inštalácií. V druhej časti sa podpora zredukovala a pomer je opačný, iba cca 20% inštalácií baterky využíva

SN: V červnu se zástupci SAPI v Bruselu setkali s komisařem Canetem, aby diskutovali Národní energetické a klimatické plány (NECP). Jak je na tom Slovensko v oblasti schvalování NECP a další podpory rozvoje fotovoltaiky do roku 2030?

Medializovalo sa niekoľkokrát, že náš plán je nedostatočný. Rovnako Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nedávno zverejnil správu, kde náš podiel kritizuje. Správa EK hovorí taktiež o navýšení ambícií, skôr však v doprave a vykurovaní z OZE. Celkovo však možno konštatovať, že NECP má limity, ktoré by sa dali vylepšiť, a som si istá, že Ministerstvo bude ešte na tom pracovať. 

My, za sektor elektroenergetiky, sme navrhli aspoň minimálne zvýšenia podielu výroby elektriny zo Slnka a vetra z 25% na 27,4% po prepočítaní skutočného potenciálu. Ministerstvo prisľúbilo tieto čísla zapracovať.

SN: Boom FV na Slovensku letos táhnou tzv. Lokálne zdroje. Můžeme objasnit jejich definici a Váš pohled na další rozvoj v tomto segmentu?

Lokálny zdroj je úplne jednoduchá schéma výroby elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu, bez finančných dotácií zo strany štátu či výkupných cien. Subjekt môže byť pripojený do verejnej siete a nemusí fungovať v ostrovnom režime, teda kombinuje využitie vlastnej vyrobenej elektriny a tej zo siete. Je tam maximálna technická hranica na dodávanie prebytkov do sústavy vo výške 10% v určitom maximálnom časovom intervale. Viac sa dá nájsť na našej stránke

Celkovo by mal mať takýto zdroj (teoreticky) menej administratívnych povinností a v podstate je to skôr považované za energeticky úsporné opatrenie. Povolený je do 500 kWp a iba pre obnoviteľné zdroje. Trh odpovedal takmer okamžite. Necelé dva mesiace trvalo, kým sa minula povolená kapacita pre tento rok, okrem Západoslovenskej distribučnej, kde predpokladáme, že ide o náročný administratívny proces, takže to záujemcov odrádza. Pre tento rok bol celkový objem takýchto zdrojov na celé Slovensko určený vo výške 31 MW. 

Očakávali sme pre rok 2020 pochopiteľne porovnateľný výkon ak nie vyšší. Napriek tomu, že ide o maximálne efektívne opatrenie a záujem trhu je obrovský, pre rok 2020 Ministerstvo určilo len 19 MW pre takéto zdroje. Stáva sa, že k nám volajú zahraničné firmy, ktoré chcú využiť svoje priestory a vyrábať si elektrinu len pre seba a ja im nedokážem vysvetliť, prečo sa to nedá. Že sa limity minuli a bez povolenia, akokoľvek si to zabezpečia a spotrebujú u seba si vyrábať nemôžu. 

Je to celé tragikomické a cítim sa ako obyvateľ Kocúrkova. Škoda, že si nikto neuvedomuje, že aj toto vytvára obraz Slovenska v zahraničí, ako o krajine, kde zastal čas a individuálne snaženie vytvárať hodnoty, či zdravšie životné prostredie ľudí je trestané a nie oceňované.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz děkuji za rozhovor ředitelce SAPI Veronice Galekové. Perspektivy rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat se zástupci SAPI na konferenci Smart Energy Forum (SEF) dne 19. listopadu v Praze.