Záklasník (E.ON): Akumulace energie odpovídá na základní změny v energetice

Jakým směrem se vyvíjí česká energetika a jak na to reaguje, či spíše nereaguje česká legislativa? Proč se společnost E.ON rozhodla investovat do největšího bateriového úložiště v České republice a co si od tohoto kroku slibuje? 

Siemens


Nejen na tyto otázky odpovídá v rozhovoru pro časopis VISIONS generální ředitel společnosti E.ON Česká republika Martin Záklasník.

S INSTALACÍ BATERIOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ V MYDLOVARECH JSTE V MNOHA SMĚRECH PŘEDBĚHLI DOBU. CO BYLO TÍM HLAVNÍM IMPULZEM, KTERÝ ROZHODL, ŽE JSTE SE PUSTILI DO TAK ODVÁŽNÉHO (A DE FACTO I ZTRÁTOVÉHO) PODNIKU?

Z velkých hráčů na českém trhu jsme přišli s velkokapacitním bateriovým úložištěm jako první právě my. Myslíme dopředu a akumulace energie může být výtečnou odpovědí na zásadní změny, kterými energetika prochází, a to nejen pro energetické společnosti, ale například i pro průmyslové podniky. Bateriové úložiště v Mydlovarech bereme jako jakýsi druh investice – vyzkoušíme si, jak systém funguje, jak s ním efektivně pracovat. Získáme tím náskok před konkurencí. A to, že na tom aktuálně nevyděláme, neznamená, že to nebude zajímavý byznys do budoucna.

NA TOMTO PROJEKTU SE JEDNOZNAČNĚ UKAZUJE, V JAKÉM NEBLAHÉM STAVU SE NACHÁZÍ NAŠE AKTUÁLNÍ PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA A NAKOLIK JE POZADU ZA SKUTEČNÝM ROZVOJEM TECHNOLOGIÍ. JAK VY VNÍMÁTE TUTO SITUACI A JAK SE ANGAŽUJETE ČI PLÁNUJETE SE ANGAŽOVAT V AKTIVITÁCH, KTERÉ BY PŘINESLY V TOMTO SMĚRU ZMĚNU K LEPŠÍMU? JAK KONKRÉTNĚ BY SE MĚLY ZMĚNIT ZÁKONY, ABY BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ MOHLA BÝT NAPLNO ZAPOJENA DO SÍTĚ?

Víme, že na provoz zařízení tohoto typu současná legislativa zatím není připravena, a jsme do diskusí ochotni přispět svými zkušenostmi, které získáme z pilotního provozu v Mydlovarech, a podělit se o ně. Věřím, že se současné legislativní vakuum, kde se aktuálně velkokapacitní bateriová úložiště nacházejí, brzy rozplyne. Zkušenosti ze světa jasně dokazují, že akumulace elektřiny je směr, který bude mít v moderní energetice významnou roli. Například v Itálii již bateriová úložiště ke stabilizaci sítí přispívají. A podle mého názoru by Česká republika neměla v tomto ohledu dlouho otálet.

JAKMILE BUDOU ZÁKONY K TECHNOLOGII BATERIOVÝCH ÚLOŽIŠŤ VSTŘÍCNÉ, JAK ZAČNE PRACOVAT VELKOKAPACITNÍ SYSTÉM V MYDLOVARECH?

V rámci pilotního programu využíváme baterii primárně ke kompenzaci odchylek obchodníka s elektrickou energií, ale cílem je vyzkoušet si v praxi další technické možnosti zařízení – rychlost reakce, kapacitu a vliv na síť. Bude-li zkušební provoz bateriového systému v Mydlovarech úspěšný a změní-li se legislativa, chceme baterii napojit do ostrého provozu. Ve hře je i postupné navyšování kapacity až na 10 MWh.

SPOLEČNOST E.ON PŮSOBÍ V ČR PŘEDEVŠÍM JAKO DODAVATEL ELEKTŘINY (A ZEMNÍHO PLYNU). JAKÉ JSOU TEDY Z POHLEDU DISTRIBUTORA NEJVĚTŠÍ PŘEDNOSTI A BUDOUCÍ VÝHODY VELKÝCH BATERIOVÝCH ÚLOŽIŠŤ?

Vlastnosti bateriového úložiště může provozovatel distribuční sítě využít hned několika způsoby. Tím nejdůležitějším je podle mě kompenzace přetoků jalového výkonu do přenosové soustavy, ke kterému dochází převážně v nočních hodinách a které jsou z pohledu provozovatele přenosové soustavy vnímány negativně. Akumulační systémy určitě najdou uplatnění i při výstavbě nových strategických zdrojů a pomohou zvýšit spolehlivost dodávek elektrické energie do odlehlých regionů. Baterie se dají využít i jako nouzové napájení systémů pro záchranné složky v krizových situacích.

ČEKÁ BATERIOVÉ SYSTÉMY SVĚTLÁ BUDOUCNOST TAKÉ V PRŮMYSLU?

Bezesporu! Akumulace je pro průmyslové podniky velmi výhodná hned z několika důvodů. Baterie dokáže vyřešit krátkodobé výpadky napájení, což je zejména pro podniky s citlivými provozy, jako jsou třeba ocelárny, papírny nebo automobilky, obrovské plus. Díky energii z bateriového systému může provoz nerušeně pokračovat i při krátkodobém výpadku napájení; žádné zastavení výrobní linky, žádné zbytečné ztráty. Díky bateriím budou moci podniky snížit i svůj rezervovaný výkon. Budou pak platit menší distribuční poplatky, což sekundárně přispěje i k odlehčení distribučních vedení, a tím dojde k dalšímu rozvoji průmyslové výroby, výstavby nových zdrojů, bez nutnosti dalších investic do distribučních sítí. Realizace akumulačních systémů pro průmyslové podniky je rozhodně oblast, které se chceme intenzivně věnovat.

CHYSTÁTE DALŠÍ PODOBNÝ PROJEKT S VĚTŠÍ VYUŽITELNOU KAPACITOU? POKUD ANO, KDE A JAK ROZSÁHLÝ?

Aktuálně o dalším bateriovém systému neuvažujeme. Nejprve potřebujeme vyhodnotit pilotní provoz baterie v Mydlovarech. A rovněž je třeba vyčkat na změnu legislativy. Kapacita úložiště v Mydlovarech se dá díky technologii SIESTORAGE postupně navyšovat, což bychom chtěli, pokud vše půjde dobře, v budoucnu využít.

JAKO DODAVATELE TOHOTO ZAŘÍZENÍ JSTE SI ZVOLILI SPOLEČNOST SIEMENS. BYLA TO VOLBA JEDNOZNAČNÁ, A CO O TOMTO PARTNERSTVÍ ROZHODLO?

Společnost Siemens vyhrála výběrové řízení, které jsme vypsali, takže volba byla jednoznačná. Siemens má navíc bohaté zkušenosti s instalacemi bateriových systémů po celém světě, což se ukázalo být během realizace projektu velkou výhodou. Spolupráce se osvědčila na výbornou, takže se těším na další společné projekty, které budou následovat.

JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNA S VÝZKUMEM PROVÁDĚNÝM NA TOMTO ZAŘÍZENÍ A JEHO BUDOUCÍM VYUŽITÍ?

Baterie v Mydlovarech aktuálně funguje ve zkušebním provozu, což nám umožňuje získat zkušenosti z provozu tohoto zařízení v reálných podmínkách, tedy zkušenosti z výstavby, provozu i připojení. Naše poznatky by navíc mohly významně přispět k diskuzi o legislativních změnách týkajících se baterií.

JAKÝ VLIV MÁ BATERIOVÝ SYSTÉM NA EKOLOGII?

Technologie negativně neovlivňuje životní prostředí v místě instalace, a navíc lze všechny součásti SIESTORAGE recyklovat. Bateriové systémy obecně pomáhají efektivněji využívat energii z obnovitelných zdrojů, čímž přispívají i ke snížení produkce CO2. Efektivní využití „zelené energie“ je jedním z hlavních přínosů baterií v současném energetickém mixu.

Tento článek původně vyšel v časopisu VISIONS  a byl publikován na základě souhlasu společnosti Siemens ČR a.s.