Zájem o investice do solárních elektráren v Brně razantně stoupá

Počet solárních elektráren v Brně se od roku 2016 do loňského listopadu zvýšil téměř dvojnásobně. Instalovaný výkon stoupl z 33 MWp na 40 MWp, počet elektráren stoupl z 492 na 1202. Nejvíc přibylo malých elektráren s výkonem do 10 kW, informovalo oddělení energetiky Magistrátu města Brna, které vzniklo od ledna letošního roku.

 

Zdroj: Edison Energia

Dvě obří sluneční elektrárny

V Brně jsou čtyři elektrárny s instalovaným výkonem vyšším než jeden megawatt, i když fakticky jde pouze o dvě.  Ta největší se nachází na jižní straně letiště Brno-Tuřany a spravují ji 3 různé firmy. Jedná se však o jednolité území s celkovým instalovaným výkonem 21,6 MWe, což představuje téměř 60 % celého výkonu Brna (ve FVE).

Tento areál vznikl v době nejvyšší státní podpory FVE v roce 2009 při celkové investici 1,7 mld. Kč. S 90 000 panely se jedná o 4. největší FVE v ČR co do instalovaného výkonu. Takto obrovské areály často vznikaly právě v době garantovaných cen odkupu elektřiny do sítě (od 2008). Druhou velkou FVE je CTP Solar I, za zmínku stojí rovněž FVE na střeše Thermo Fisher Scientific. Tyto FVE leží ve Slatině, respektive na Černovické terase.

Boom pokračuje na střechách

Na budování vlastních zdrojů energie pracuje i samotné Brno. Jeho energetická koncepce počítá s využitím až 650 střech budov v městském majetku, instalovaný výkon by tak do roku 2050 mohl dosáhnout od 350 do 1146 MWe. Ke konci roku 2022 mělo Brno fotovoltaické elektrárny na svých budovách s instalovaným výkonem 40 MWe.

Brno zatím může elektřinu ze svých solárních panelů používat jen ve vlastních budovách. To by se ale do budoucna mohlo změnit. Odborníci upozorňují na to, že až 80 procent spotřeby českých domácností by mohla pokrýt takzvaná komunitní energetika, tedy elektrárny vlastněné právě městy, obcemi, ale i zemědělskými družstvy nebo sousedy. Pro její rozvoj ale v Česku chybí legislativa.

Rozvoj komunitní energetiky umožní domácnostem, obcím či firmám zásadně snížit závislost na drahých dodávkách elektřiny ze sítě díky sdílení lokální, čisté a levné energie. Tím pomohou ke snižování výroby z fosilních paliv, a tedy k řešení klimatické krize,

Unie komunitní energetiky upozornila na loňskou analýzu společnosti EGÚ Brno, podle níž by komunitně vlastněné solární a větrné elektrárny dokázaly ročně vyrobit přes 12,5 terawatthodin elektřiny, což je téměř 80 procent spotřeby domácností v Česku.