Zájem o fotovoltaiku s akumulací se v Česku neustále zvyšuje

„U našich zákazníků v roce 2021 dosahoval podíl solárních elektráren s akumulací  téměř 99 %. Je to přirozená reakce na vývoj trhu s energiemi, kdy toto řešení poskytuje to nejlepší, co může zákazník chtít, “ říká Jaroslav Hadinec, jednatel společnosti Solidsun s.r.o., které v posledních letech patří k lídrům fotovoltaického trhu v Česku.

Zdroj: SolarStone

SN: Jaký byl vloni zájem investorů do FVE o akumulaci? Jaké byl %podíl HFVE (tj. FVE vybavených bateriemi) u Vašich zákazníků?

Zájem o fotovoltaiku s akumulací byl velký a stále se zvyšuje. U našich zákazníků je podíl HFVE  (kombinace FVE s akumulací) 99 %. Se současnou situací na energetickém trhu je řešení FVE s akumulací to nejlepší, co může zákazník chtít. 

SN: V minulém roce zájem o nové fotovoltaické elektrárny (FVE) v Česku lámal rekordy – postavilo se jich téměř 10 000 na střechách rodinných domů a firem. Jak se v roce 2021 vedla na trhu Vaše společnost v segmentu 10 kWp pro domácnosti a v korporátních sektoru? Kolik nových FVE jste instalovali v obou segmentech a jaký byl jejich výkon?

V současné chvíli na tento dotaz nemůžeme odpovědět. Tyto informace plánujeme zveřejnit až s vydáním výroční zprávy.

SN: Nová vláda plánuje výstavbu 100 000 nových FVE do konce roku 2025. V podstatě to znamená, že tempo výstavby se musí v následujících letech více než zdvojnásobit. Je to podle Vás reálný cíl s ohledem na logistické problém s dodávkami FV komponentů (panely) a nedostatek instalatérů FVE?

Pokud bychom to posuzovali optikou právě uplynulého roku, tak reálný není. Tento cíl považuji za nadhodnocený o cca 40 %. Ovšem věřím, že se tomu trh přizpůsobí a v letech 2024–2025 už budou instalační i výrobní kapacity schopné dosahovat očekávaných hodnot.

SN: Co je podle Vás největší problém rozvoje fotovoltaiky v Česku? A jak to lze napravit?

Jsou to již zmiňované instalační kapacity. Kvůli skokovému navýšení cen elektrické energie došlo k výraznému navýšení poptávky a v celorepublikovém měřítku není možné najít požadované instalační kapacity. S tímto problémem se nyní potýkají všechny firmy ve FV byznysu. Domnívám se však, že dojde k přirozenému přesunu lidských zdrojů z méně perspektivních oblastí průmyslu do naší branže.

SN: Podle předběžného odhadu se v roce 2021 v Česku instalovalo cca 60–70 MWp nových FVE. Jaké jsou Vaše očekávání v roce 2022 na českém fotovoltaickém trhu? Počítáte s dalším růstem Vašeho byznysu? Bude pro Vás priorita i výstavba pozemních FVE, které jsou připravovány?

Očekáváme, že v roce 2022 nastane nárůst okolo 200 MWp. Všechno ale záleží na dotačním titulu NPO (Národní plán obnovy) pro firmy a zbytečné byrokracii, která tento zájem a nárůst brzdí. Stavební povolení je vyžadováno již u FVE s výkonem od 20 kWp – v tomto směru naše vlády velice zaspaly. V ostatních členských státech EU je stavební povolení vyžadováno až u násobně větších výkonů elektráren. A co se týče růstu našeho byznysu, pracujeme na udržení našeho tržního podílu, který je nyní 20 %. Instalujeme fotovoltaické elektrárny s akumulací jak pro rodinné domy, tak pro firmy. Nadále se také zabýváme instalacemi velkých pozemních parků, kde se nám v loňském roce podařilo připojit 16,8 MWp.

Redakce portálu www.solarninovinky.cz děkuje za rozhovor Jaroslavu Hadincovi, jednateli společnosti Solidsun s.r.o., které v posledních letech patří k lídrům fotovoltaického trhu v Česku.