Začíná velká parlamentní bitva, která rozhodne o překompenzaci a budoucnosti celého sektoru OZE

Dvě klíčové energetické novely, které ovlivní rozvoje sektoru obnovitelných zdrojů energie (OZE),  začne již brzy  projednávat Poslanecká sněmovna. Kromě novely energetického zákona zejména kontroverzní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE) budí velkou nevoli mezi provozovateli velkých fotovoltaických elektráren (FVE) postavených v minulosti, a to kvůli omezení podpory. V rámci NZPOZE však stát také nastavuje nové pravidla a mechanismy, kterými plánuje obnovit růst sektoru OZE.

Zdroj: Poslanecká sněmovna

Zdroj: Poslanecká sněmovna

Osekání podpory pro velké FVE

Provozovatelé velkých FVE (někdy také v médiích označováni jako „solární baroni“) se již dlouho bouří proti prověrce překompenzace podpory pro své elektrárny postavené do roku 2010. Pokud návrh NZPOZE projde sněmovnou, pak musí počítat s ukončením či výrazným snížením dosud vyplácené provozní podpory.

Návrh NZPOZE se na doporučení resortu MPO snaží napravit fatální selhání české vlády v roce 2009, který včas nedokázala snížit příliš štědré výkupní ceny pro velké FVE. S pomocí různě vysokého vnitřního výnosového procenta (IRR) pro různé druhy obnovitelných zdrojů vláda plánuje ořezat zisky provozovatelů.

Jedná se přitom o velmi riskantní klauzuli, která se může stát nebezpečným precedentem, který ohrozí budoucí rozvoj čisté energetiky. Nerovný přístup k současným provozovatelům může podkopat důvěru zájemců o budoucí projekty v čisté energetice.

Alternativní řešení

Proto Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE) přichází s vlastním legislativním řešením NZPOZE, jak starou chybu napravit.

„Navrhujeme jednotné IRR pro všechny zdroje, zároveň však navýšení IRR pro fotovoltaiku musí být doprovázeno účinným zvýšením solárního odvodu velkých FVE z období 2009 až 2010. Jen tak lze zajistit, že stát opravdu uspoří na nepřiměřeně vysoké podpoře. Zároveň jde s ohledem na okolnosti o jediné spravedlivé řešení a podle stejného principu se stát do budoucna zaměřuje zejména na malé střešní a střední fotovoltaiky pro lokální spotřebu,“ uvádí v tiskové zprávě KOZE.

Podle analýzy KOZE se ve svém středním, opatrném scénáři opakovaně předpovídá, že obnovitelné zdroje mohou do roku 2030 zajistit nejméně dvojnásobek současného objemu elektřiny. A to díky rostoucímu zájmu domácností, podnikatelů a obcí vyrábět si vlastní čistou a levnější energie, ale také kvůli pokračujícímu poklesu cen čistých technologií a poklesu zájmu o fosilní paliva, který na jaře ještě urychlila koronakrize.

Obnovitelné zdroje by podle tohoto středního, opatrného scénáře v souladu s analýzou KOZE mohly v roce 2030 zajišťovat téměř tolik elektřiny, kolik jí v současnosti spotřebováváme z uhlí.

Dva paradoxy

S ohledem na výše uvedený potenciál rozvoje OZE však MPO plánuje, že do roku 2030 by se měl podíl čisté energie zvýšit asi o třetinu, zejména ve spotřebě tepla. Je paradoxem, že v situaci, kdy stát potřebuje co nejrychleji nahradit odstavované uhelné zdroje novými instalacemi obnovitelných zdrojů elektřiny (případný nový jaderný blok bude k dispozici nejdříve ve 2040), MPO navrhuje nepřiměřeně nízký nárůst ze současných asi 14 % na 17 % během deseti let.

Druhým paradoxem je, že na rozvoj OZE bude mít stát dostatek prostředků z evropských zdrojů (Modernizační fond, výnosy z prodeje emisních povolenek, Just Transition Fund, nové operační programy a v neposledku až 182 miliard z fondu Nové generace (Recovery & Resilience Facility, v Česku rovněž jako Národní plán obnovy), jehož podmínky dokončuje MPO.

Více než 300 miliard korun nových investic přinese rozvoj čisté energetiky v ČR do 2030, spočítali experti ČVUT a Komory OZE. Stát bude mít na rozvoj OZE do roku 2030 dostatek peněz z evropských zdrojů.

Velká parlamentní bitva

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček minulý týden v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že očekává velmi bouřlivou debatu ve sněmovně kvůli NZPOZE. Ve hře je téměř 600 miliard, které stát chce uspořit na výdajích za podporu pro velké FVE.

Proti tomu se bouří zástupci solárního sektoru, kteří lobbují za změnu navržených % IRR jako měřítka pro kontroly překompenzace, které jsou nastaveny nejstriktněji pro FVE. Další argumenty proti NZPOZE zaznívají také od dalších zástupců sektoru OZE, kteří volají po větším rozvoji například komunitních projektů a akumulace energie.

Kostky jsou vrženy, velká parlamentní bitva o rozvoj sektoru OZE již brzy začíná…..

Průběh projednávání obou novel ve sněmovně můžete sledovat online na těchto odkazech:

a) Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

b) Novela energetického zákona.