Werk půjčí zaměstnancům na ekologické vytápění i fotovoltaiku

Bezúročné půjčky na pořízení bydlení nebo jeho rekonstrukci až do výše 300 000 korun mohou získat zaměstnanci Třineckých železáren, kterým se lidově také říká „Werk“. Firma letos možnosti rozšířila také o půjčku na pořízení ekologického vytápění či solární systémy.

Zdroj: Wikipedia

Podpora úspor

„Snaha o snížení emisí CO2 do ovzduší by neměla být pouze záležitostí výrobních závodů. S výzvou zabránit oteplování planety a znečišťování ovzduší se musí poprat každý z nás. K tomu patří jak budování ekologických systémů vytápění, v rámci energetických úspor pak zateplování či využívání solární energie,“ podotýká generální ředitel hutě Jan Czudek.

Proto letos Třinecké železárny nově nabízí zaměstnancům půjčky nejen na zateplení, výměnu oken, opravu střechy, pořízení domu či bytu, ale také na změnu topného systému z pevných paliv na biomasu, elektrická a plynová tepelná čerpadla a na plynový kondenzační kotel, či jiné formy ekologického vytápění. Půjčka může směřovat také do solárního fotovoltaického systému.

Od zaměstnavatele si pracovník navíc může bezúročně půjčit i na dofinancování nákladů při získání kotlíkové dotace. Podmínkou při změně systému vytápění je doložení potvrzení o ekologické likvidaci kotle na pevné palivo.

V loňském roce firma poskytla 14 půjček na bytové účely v objemu přesahujícím dva miliony korun. Nejčastěji ji zaměstnanci využili na zateplení, opravu střechy a výměnu oken. Z části si zaměstnanci také půjčkou pomohli při koupi bytu a při stavbě rodinného domu.

Výstavba nových solárů

O roku 2020 veškeré administrativní budovy Třineckých železáren využívají energii výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Stejně tak je na zelenou energii celoročně provozována chemická úpravna vody. Vedení podniku také připravuje výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách výrobních hal.

„Momentálně posuzujeme vybrané výrobní haly v areálu hutě pro instalaci fotovoltaických panelů pro čistou energii. Aktuálně nejdále je projekt solární elektrárny na nové výrobní hale odloučeného provozu Tažírny oceli ve Starém Městě,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

Hala by měla v ideálním případě energii ze slunečního záření v předpokládaném objemu 180 000 kWh využít pro napájení pomocných zařízení v areálu tažírny. Fotovoltaické panely pokryjí 2500 m2 plochy na střeše nové výrobní haly, kde jsou umístěny nové návazné technologie loupání a broušení.

Zelená energie je využívána v areálu železáren pro osvětlení, napájení i provoz klimatizací kanceláří. „Je to jedna z řady aktivit směřujících ke snižování uhlíkové stopy,“ říká generální ředitel hutě Jan Czudek.

Na kompenzaci emisí CO2 obě firmy pracují i v dalších oblastech, část z nich cílí na oblast energetiky. Při výrobě elektřiny například firma Energetika Třinec nahradila část paliva biomasou.