Vzdělávání nových montážních techniků FVE s Cechem akumulace a fotovoltaiky

Raketový růst trhu

Zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje strmě roste, ukazují data o počtu podaných žádostí v dotačním programu Nová zelená úsporám. Celkový počet přijatých žádostí na fotovoltaiku (FVE) za první půlrok letošního roku (18 316) je již téměř dvojnásobný oproti počtu přijatých žádostí za celý loňský rok, uvedl v tiskové zprávě Státní fond životního prostředí. To se pochopitelně promítá do velkého tlaku na nárůst montážních kapacit fotovoltaiky na našem trhu.

Zdroj: Archiv CAFT

Zaznamenáváme stále větší zájem o profesní školení a zkoušky. V poslední době se mezi zájemci objevují uchazeči z řad firem a podnikatelů, kteří chtějí instalaci fotovoltaiky nově zařadit do portfolia svých činností”, říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), který sdružuje montážní firmy v Česku. V reakci na rostoucí zájem CAFT spustil sérii nových školení montážních techniků FVE, kterých se členové cechu účastní za zvýhodněnou cenu.

Školení nových montážních techniků

Dvoudenní školení montážních techniků fotovoltaických systémů je určeno především pro začínající firmy a živnostníky, kteří se chtějí pustit do montování fotovoltaických elektráren. Toto školení lze kdykoliv doplnit zkouškou profesní kvalifikace, kterou po technicích vyžaduje legislativa. Školení zajišťují odborníci z ČVUT UCEEB, týmu Fotovoltaických systémů a případně další přizvaní experti na dílčí části školení (např. požární bezpečnost, diagnostika vad komponent PV systémů, aj.).

Náplň školení je teoretická i praktická: od návrhu FV systémů, připojení do sítě, jištění, kabeláž, až po kontrolu provozu, monitorovací systémy, montáž panelů na střeše, bezpečnost práce při pohybu ve výškách a časté problémy při instalacích. Praktické zkušenosti vám během školení předávají technici ze zákaznických podpor dodavatelů komponent s praktickými příklady.

Zdroj: Archiv CAFT

Nejbližší termín školení montážních techniků bude ve dnech 26 – 27.9. 2022 a pro velký zájem jsou nové termíny vypisovány i několikrát měsíčně. Školení, které pořádá CAFT ve spolupráci s UCEEB, se koná v učebnách Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě. Termíny, cenu, přihlášku i podrobný program najdete zde.

Zkouška profesní kvalifikace

 CAFT organizuje také jednodenní zkoušky profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) ve spolupráci s profesionály z Česká peleta, z.s.p.o.

Pro členy CAFT je zkouška za výhodnou cenu 4.500 Kč bez DPH.

Pokud vaši technici potřebují obnovit profesní kvalifikaci, mohou se přihlásit na zkoušku v nejbližším volném termínu na tomto odkazu. Více informací o zkoušce naleznete tady.