Výrobní firmy investuji stále více do zelené energie

Od začátku letošního roku odebírají všechny polské továrny a kanceláře společnosti 3M elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů. Podobně to platí pro německé pobočky společnosti Jungheinrich.

Zdroj: Portiva

Přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů

3M je od roku 2019 členem RE100, globální iniciativy pro udržitelný rozvoj vytvořené neziskovou organizací The Climate Group. Ta sdružuje společnosti, které si kladou za cíl využívat 100% obnovitelnou energii a snížit emise CO2 v ovzduší.

V souvislosti se vstupem do RE100 se společnost 3M zavázala, že do roku 2050 budou všechny její světové centrály využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na základě zelené strategie společnosti 3M se také předpokládá, že do roku 2025 bude tvořit podíl obnovitelné energie odebíraný ve všech pobočkách 3M nejméně 50 %.

Jedno z největších výrobních center 3M na světě se nachází v polské Vratislavi, odkud se výrobky dodávají mimo jiné i do České republiky, kde slouží českým zákazníkům. Významné jsou také závody v Rabce a Janinově.

Centrum globálních služeb a 3M Poland se nachází v Kajetanech poblíž Varšavy. 3M vyrábí přes 12 tisíc různých produktů pro automobilový, farmaceutický, zdravotnický, potravinářský, elektronický, spotřební a letecký průmysl, které se od nynějška budou vyrábět s pomocí zelené energie.

Společnost podepsala smlouvu na nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů pro všechny lokality v Polsku. Energie pochází polských z větrných a solárních farem. Záruku původu dodávky zelené energie vydává výrobcům polský Energetický regulační úřad.

Objem zelené energie dodávané do polských továren a kanceláří společnosti 3M bude činit přibližně 60 GWh ročně. Využití zelené elektřiny vyprodukuje v porovnání s uhelnou energií o 47 000 tun CO2 méně. Tolik oxidu uhličitého by muselo 700 tisíc stromů čistit 10 let.

Také 3M Česko používá energii z obnovitelných zdrojů. 3M v České republice sice nemá žádný ze svých výrobních provozů, ale její kanceláře v pražském byznys parku na Chodově odebírají podobně jako kanceláře a továrny v Polsku pouze certifikovanou, 100% ekologicky vyrobenou elektřinu v rámci produktu Energie EKO Gold od Pražské energetiky.

Jungheinrich vyrábí vysokozdvižné vozíky

S okamžitou platností budou všechny závody společnosti Jungheinrich v Německu, včetně jejích šesti německých výrobních závodů, využívat výhradně zelenou energii. Přechod zahraničních poboček a závodů na zelenou energii bude následovat. Zároveň společnost Jungheinrich začala vyrábět vlastní solární energii a za tímto účelem postupně vybavuje své závody fotovoltaickými systémy.

Přechodem na obnovitelnou elektřinu Jungheinrich jen v Německu snížil své roční emise skleníkových plynů přibližně o 15 500 tun CO2. Tato aktivita představuje další krok ke klimatické neutralitě.

Ve strategii, kterou skupina představila v listopadu loňského roku, učinila společnost Jungheinrich z tématu udržitelnosti ústřední bod svých obchodních aktivit a stanovila si ambiciózní cíle. Jedním z těchto cílů je dosažení klimatické neutrality. Skupina v tomto směru učinila velký krok prostřednictvím nyní již dokončeného přechodu k nákupu zelené energie pro všechny své závody v Německu.

Dalším krokem je plánovaný přechod na ekologickou energii v závodech společnosti Jungheinrich v zahraničí. Skupina zároveň začala vybavovat své závody fotovoltaickými systémy, aby mohla v budoucnu vyrábět také vlastní zelenou elektřinu.

Od poloviny února provozuje Jungheinrich nezávisle svůj první systém na střeše svého závodu v bavorském Moosburgu. Centrála skupiny v Hamburku-Wandsbeku bude v průběhu tohoto roku vybavena solárními panely. V tuto chvíli se plánují projekty v mnoha dalších závodech a brzy bude následovat jejich realizace.

Ve finančním roce 2019 spotřebovaly výrobní závody a dceřiné společnosti Jungheinrich v Německu dohromady přibližně 45 GW elektřiny. Úplným vyloučením používání elektřiny z fosilních paliv, jako je hnědé a černé uhlí nebo zemní plyn, společnost nyní snižuje své emise ze spotřeby elektřiny v Německu na nulu.

Přibližně 69 % z celosvětových emisí CO2 společnosti Jungheinrich, které byly důsledkem spotřeby elektřiny, dříve pocházelo z Německa. Přechod všech německých závodů na obnovitelné zdroje energie umožnil skupině také výrazně snížit její globální ekologickou stopu.

S přechodem výroby na zelenou energii se zlepšuje i hodnocení životního cyklu vozíků vyráběných společností Jungheinrich. Přibližně 11 % energie, kterou elektrický vozík Jungheinrich spotřebuje během svého životního cyklu, pochází z jeho výroby.