Výrobce střídačů Huawei získal prestižní ocenění MIREC Technology Innovation Award

Inteligentní solární řešení Huawei 1500V získalo na veletrhu MIREC Week 2019 v Mexiku ocenění MIREC Technology Innovation Award. Jedná se o další ocenění světové úrovně, které přichází po ocenění Intersolar pro inteligentní střídač Huawei SUN2000 řady 15-20KTL, získaném v soutěži Intersolar Europe 2019.

Huawei


Ocenění za inovace

Ocenění MIREC Technology Innovation Award představuje celosvětové uznání solárního průmyslu pro inteligentní solární řešení FusionSolar společnosti Huawei a plně prokazuje klíčové inovační schopnosti této společnosti.

Veletrh MIREC Week je přední událostí v oblasti čisté energie v Mexiku. Ocenění MIREC Technology Innovation Award má za úkol poctít inovativní technologii obnovitelných zdrojů energie, která je ve svém oboru průlomová a výrazně se vymyká ze stávajících řešení. 

Inteligentní fotovoltaické řešení Huawei 1500V bylo představeno na veletrhu Intersolar Europe v květnu 2019. Jeho klíčová konkurenceschopnost je základem technologické inovace ve třech trendech: vyšší výnosy, inteligentní provoz a údržba (O&M) a bezpečnost a spolehlivost.

Vyšší výnosy  a inteligentní provoz 

Díky designu regulátoru multi-MPPT minimalizuje stringový střídač nesoulad fotovoltaických stringů a nejvíce vyhovuje oboustranným modulům, což vede k výnosům vyšším o 2 %. Na základě protokolu nezávislého testu provedeného společností TÜV je dostupnost měniče Huawei až 99,996 %, což zajišťuje dlouhodobě vyšší výnosy solárních elektráren.

Diagnóza Huawei Smart I-V Curve je schopna provádět online analýzu I-V křivek na celém řetězci s pokročilým algoritmem diagnostiky. Skenování pomáhá automaticky vyhledat a identifikovat řetězce s nízkým výkonem nebo chybnou funkcí, což pomáhá dosáhnout proaktivní údržby, vyšší efektivity provozu a údržby a minimalizovat provozní náklady. 

Online skenování I-V křivky na všech řetězcích solární elektrárny o výkonu 100M W může být dokončeno do 15 minut.  Inteligentní solární řešení 1500V zvyšuje úroveň ochrany do IP66 a může snadno chránit před silnými proudy vody. Konstrukce bez pojistky odstraňuje potřebu vnějších součástí.

Kevin Luis Gutierrez Trevino uvedl: „Společnost Huawei je díky inteligentnímu solárnímu řešení Huawei 1500V průkopníkem inteligentního skoku z hlediska vyšších výnosů, inteligentního provozu a údržby a bezpečnosti a spolehlivosti, který pomůže zákazníkům dosáhnout obchodního úspěchu a společně budovat plně propojený inteligentní svět.“