Výběr batériového úložiště: Jak najít bezpečné a efektivní řešení pro moderní energetiku

Energetika v současnosti prochází zásadní proměnou. Obnovitelné zdroje energie se stávají nedílnou součástí našich životů a spolu s nimi roste i zájem o využívání stacionárních bateriových úložišť (BESS).  Právě BESS budou v blízké budoucnosti hrát klíčovou roli nejen při skladování přebytků vyrobené solární energie, ale také při celém přechodu na moderní energetiku.

Zdroj: LEAG

Bezpečnost bateriových systémů

Navzdory nesporným výhodám stacionárních bateriových úložišť (BESS) však může být jejich využívá spojeno s potenciálními riziky. Jedním z nejvýznamnějších je riziko vznícení, které může vzniknout v důsledku různých faktorů, od technických poruch až po nesprávné zacházení s těmito systémy.

Zprávy v médiích o požárech elektromobilů nebo elektrokol mohou přirozeně vyvolat pochybnosti o bezpečnosti těchto vozidel. A pokud pak jde o BESS, mohou tyto zprávy a nedostatečné povědomí veřejnosti o tom, jak fungují a jaká opatření jsou přijímána k minimalizaci rizik, vést k obavám z jejich používání.

Je však důležité si uvědomit, že stejně jako u elektromobilů nebo elektrokol nemohou baterie samovolně vzplanout. Pokud si vyberete BESS od ověřeného dodavatele s tím, že samotný produkt pochází  od certifikovaného výrobce a budete dodržovat jeho doporučení, můžete klidně spát.

Z první řadě velmi důležité zvážit vhodný typ BESS. Zejména pokud jde o místo instalace samotného BESS. Pokud dodavatel bateriového úložiště zvolí nevhodný typ BESS, hrozí například zhoršení výkonu systému, selhání provozu nebo zvýšené riziko požáru BESS.

Celý článek si můžete přečíst na našem slovenském webu.