Vodíkové technologie z celého světa se představí v Praze

Špičkoví vědci z celého světa, kteří se zabývají vodíkovými technologiemi, míří do Prahy. Ve dnech 23.–25. března se totiž v české metropoli uskuteční již 12. ročník jedinečné evropské odborné konference s názvem Hydrogen Days 2022.

Zdroj: Wikipedia

„Konference je určena primárně pro odborníky z komerčních, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí, působících v oblasti pokročilých vodíkových a souvisejících technologií. Stejně tak však cílí i na investory, podnikatele, zástupce státních institucí či samospráv, zajímající se o vodíkové technologie,“ vysvětluje Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy (HYTEP).

Vodík ve všech podobách

Konference nabídne několik odborných přednáškových tematických okruhů. „První z nich bude zaměřen na vývoj a rozvoj vodíkových technologií v energetickém sektoru, tedy například na výrobu a skladování vodíku, kogenerační systémy či palivové články. Druhý okruh bude věnován dopravě – tedy pohonným jednotkám a palivovým článkům coby zdrojům energie pro mobilní aplikace, možnostem využití vodíkového pohonu v osobní, nákladní, lodní či vlakové dopravě, nebo související vodíkové infrastruktuře,“ doplňuje Aleš Doucek.

Poslední okruh se pak bude věnovat tzv. cross cutting tématům, mezi která patří například legislativa a bezpečnost, vzdělávání, možnosti národní spolupráce, dekarbonizační potenciál vodíku či obchodní příležitosti.

Špičkoví řečníci i široká nabídka spolupráce

Dvanáctý ročník mezinárodní vědecké konference Hydrogen Days 2022 v Praze i letos přivítá špičkové světové řečníky.

 „Ze širokého seznamu hostů mohu zmínit například profesory Harryho Hoostera z The Hydrogen and Fuel Cell Center ZBT, Roberta Steinberger-Wilckense z Centra pro výzkum palivových článků a vodíku na University of Birmingham či Thomase von Unwertha z Ústavu pro automobilový výzkum na Technical University Chemnitz,“ podotýká Karin Stehlík, členka vědecké rady Hydrogen Days.

Registrace na konferenci je stále otevřená a přihlásit se je možné až do 18. března 2022 (zde).

„Každý, kdo v oblasti vodíkových technologií, ať už v České republice nebo v zahraničí něco znamená, by si pražskou konferenci Hydrogen Days 2022 rozhodně neměl nechat ujít. Účastníci konference se dozví nejnovější informace o aplikacích vodíkových technologií, získají informace o možnostech vědecké a komerční spolupráce nebo je první den čeká jedinečný matchmaking,“ zve na akci Elizabeth Tien, projektová manažerka z České vodíkové technologické platformy.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a WOW Prague Convention Bureau.

Podrobný program a více informací o konferenci naleznete na www.hydrogendays.cz.