Vodakva hodlá postavit 1 MW solárů v areálů čistíren vod

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) na konci roku 2022 instalovala nový fotovoltaický systém s kapacitou 9,9 kWp v areálu čistírny odpadních vod v Boru u Tachova. Řízení hospodaření s energiemi a optimalizace spotřeby je pro Vodakvu dlouholetou prioritou.

Zdroj: Vodakva a.s.


Velké solární ambice

Společnost Vodakva začala u vodárenských objektů nově instalovat fotovoltaické zdroje během roku 2022. Fotovoltaický systém v areálu čistírny v Boru je první, další bude v nejbližší době zprovozněn v čistírenském provozu ve Žluticích.

V následujících letech by chtěla společnost Vodakva realizovat fotovoltaické systémy na třicítce vybraných objektů (čistírny odpadních vod, úpravny pitné vody, čerpací stanice či další provozní objekty) s celkovým předpokládaným výkonem více než 1 000 kWp.

Nové investice s cílem optimalizace spotřeby energií

Vodakva dlouhodobě využívá obnovitelné zdroje, velké úpravny vytápí pomocí tepelných čerpadel, v Karlových Varech vyrábí z bioplynu z čistírenských kalů elektřinu teplo, provozuje také vodní elektrárnu.

„Řízení hospodaření s energiemi a optimalizace jejich spotřeby je pro společnost dlouholetou prioritou. Jsme certifikováni dle normy ISO 50001 na všechny činnosti i pracoviště. Pravidelně detailně monitorujeme spotřebu energií v jednotlivých objektech, vyhledáváme možné úspory a zavádíme provozní opatření na její snížení. Každý rok realizujeme řadu investic s cílem další optimalizace spotřeby energií,“ řekl v anketě pro vodarenstvi.cz ředitel Zdeněk Frček.

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (vystupující pod obchodní značkou Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik. Vodakva od svého založení značně rozšířila působnost v regionu.