Vláda včera projednala Národní plán obnovy.  Dočkáme se další podpory šetrných projektů?

V polovině února schválil Evropský parlament balík ekonomické pomoci ve výši  672,5 miliardy eur (přes 17 bilionů korun) pro podporu oživení ekonomik zemí EU v reakci na koronavirovou krizi. Pro Česko se tak připravuje balík 182 miliard korun, který jako Národní plán obnovy včera projednávala vláda.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Debata o prioritách

V návaznosti na schválení facility na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF) Evropským parlamentem v polovině února potvrdila i Rada EU. 

RRF je hlavním nástrojem iniciativy NextGenerationEU, tedy plánu obnovy EU po pandemii koronaviru. Rozpočet RRF v hodnotě 672,5 mld. euro bude poskytnut členským státům EU formou grantů a půjček na podporu reforem a investic na základě národních plánů obnovy, které státy momentálně připravují.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů včera jednali o dopadech Zelené dohody pro Evropu na Česko a o národním plánu obnovy po epidemii (NPO). Během jednání se také debatovalo o dosavadním i budoucím čerpání evropských dotací a o postupu digitalizace státní správy.

Svaz průmyslu a dopravy (SPD) vyzval vládu, aby dopracovala studii, která vyčíslí náklady a dopady postupné dekarbonizace v jednotlivých sektorech hospodářství ČR.

„Apelujeme na vládu, aby v NPO posílila postavení firem a přidala peníze na prorůstové investice. Navýšit peníze chceme například na digitalizaci, celoživotní vzdělávání, čistou mobilitu, oběhové hospodářství či zelenou transformaci průmyslu. Z navržených částek v aktuální pracovní verzi připadá pro soukromý sektor podle našich odhadů jen 15–20 %. Přitom některé státy navrhují na rozvoj průmyslu a celkově podnikatelské sféry desítky procent,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident SPD.

Miliardy na ekonomickou obnovu a zelenou tranzici

Aktualizovaný NPO musí Česko předložit Evropské komisi nejpozději do konce dubna letošního roku. Co se týká vlády, není zatím jasné, kdy Evropské komisi svou finální verzi plánu předá. I když ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tvrdil, že dokument předloží vládě na konci února, podle dostupných informací je mezirezortní připomínkové řízení naplánované na polovinu března.

Česko může v přímých platbách získat až 182 miliard korun. Fond by mohl začít fungovat ve druhé polovině roku.  Aby mohl být krizový fond spuštěn, musí každá členská země schválit navýšení stropu společných výdajů.

Národní NPO bude podkladem pro to, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Konkrétně Česká republika by měla mít z RRF k dispozici 400 miliard korun v půjčkách a zhruba 172 miliard korun v grantech (v cenách roku 2018). Alokace grantů jsou rozděleny na dvě základní části – první se ke státům dostane mezi lety 2021 a 2022, druhá pak v roce 2023 na základě vyhodnocení vývoje ekonomiky v předcházejících dvou letech.

Návrh NPO se nyní reviduje, jelikož Brusel v listopadu 2020 český návrh neakceptoval. Nyní vyjednávací tým s Evropskou komisí dvakrát týdně řeší podrobnosti revidovaného NPO, uvedl nedávno Havlíček dále. NPO je podle něj detailně probírán s desítkami odborných svazů a asociací.