Vláda schválila výstavbu nových jaderných zdrojů v Česku

Vláda včera rozhodla o investorském modelu výstavby jaderné elektrárny Dukovany II. Uložila i navazující úkoly. Nový zdroj bude financovat Skupina ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, stát bude mimo jiné garantovat stabilitu legislativního prostředí.

Vláda ČR


Jasné rovněž je složení expertního týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a také rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně výše uvedeného týmu na období 2019-2022. Rozhodnutí, kterým se postupně naplňuje Státní energetická koncepce, je velmi významné v souvislosti s rozvojem jaderné energetiky v České republice. Má zásadní vliv na plnění závazků na ochranu klimatu. Dukovany teď mají prioritu, nezapomíná se ani na Temelín.  

Investorský model 

Investorem stavby bude podle vládního usnesení společnost Elektrárna Dukovany II, která je 100% dceřinou společností akciové společnosti ČEZ. Mezi státem a Skupinou ČEZ se uzavře smlouva, která podniku umožní na výstavbu nových jaderných zdrojů získat úvěr za stejně výhodných podmínek, jako by si peníze půjčoval stát. 

Stát také bude garantovat stabilitu legislativního a regulatorního prostředí a případné kompenzace při změně. Stát nebude poskytovat záruku návratnosti projektu typu Contract for Difference tak, jak to bylo ve Velké Británii u Hinkley Point. Zvolený investorský model je základem pro jednání s Evropskou komisí.  

Navazující kroky

Nyní bude třeba zanalyzovat optimalizaci výkonu nových jaderných zdrojů, a to i s ohledem na vývoj elektroenergetiky v okolních zemích, a provést analýzu souvisejících rizik. V přípravné fázi bude naprosto nezbytné mít k dispozici dostatek odborníků a finančních prostředků a také kvalifikovaný právní a finančně ekonomický poradenský tým v souvislosti s přípravou smluvního uspořádání, resp. jednáními s investorem a Evropskou komisí. 

S EK bude nutné projednat zvolený model ve vztahu k pravidlům vnitřního trhu Evropské unie. Rovněž bude třeba navrhnout postup obchodního zajištění výstavby nového jaderného zdroje. Tak, aby stát měl kdykoliv během výstavby dohled nad svými bezpečnostními zájmy. Gesčně příslušné resorty také mají povinnost pokračovat  s přípravou přepravy nadrozměrných a těžkých komponent a s vyvedením výkonu.

Politická shoda

Vláda v rámci usnesení schválila i rozpočet na plnění úkolů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR včetně expertního týmu vládního zmocněnce na léta 2019-2022. Převážná část výdajů bude sloužit, stejně jak to bylo u podobných projektů ve Velké Británii, Maďarsku, Finsku a v dalších evropských zemích, na uzavření potřebných kontraktů s úzce specializovanými výše už částečně zmiňovanými subjekty. 

Zejména půjde o advokátní kanceláře, poradenské a auditorské firmy s prokazatelnými referencemi z projektů jaderných elektráren v Evropě v posledních letech. Významnou roli hraje i fakt, že Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR od letošního roku řídí předseda vlády. Tvoří ho zástupci všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Pro výstavbu nových zdrojů je totiž naprosto nezbytná politická shoda. 

Bezpečnostní zájem státu

Vláda také vzala na vědomí závěry stálé pracovní skupiny, která se zabývala bezpečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky. Ministři výstavbu nových jaderných zdrojů vnímají jako předpoklad pro zajištění bezpečných dodávek elektřiny a energetické soběstačnosti České republiky. 

Výstavba je nedílnou součástí základních bezpečnostních zájmů států, kdy jaderné elektrárny v souladu s platnou legislativou patří mezi kritickou infrastrukturu. V rámci přípravy a realizace projektu nových jaderných zdrojů umožní zvolený investorský model zajišťovat základní bezpečnostní zájmy státu.

Důvody

Novou jadernou elektrárnu Česká republika potřebuje kvůli zajištění dostatečné výroby elektřiny, tedy pro udržení energetické soběstačnosti. Stávající zdroje totiž dožívají. Dukovany jsou starší elektrárnou, než je tuzemský druhý jaderný zdroj Temelín. Musí se tak řešit dřív. 

Současné dukovanské bloky by nové měly nahradit zhruba během 20 až 30 let. Co se týče projektu nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín, vláda na základě expertního doporučení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR rozhodla, že se bude udržovat tak, aby ho v případě potřeby bylo možné kdykoliv aktivovat.       

Schválením investorského modelu vláda plní úkol z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR. Je přitom samozřejmě ohleduplná vůči životnímu prostředí, nové jaderné elektrárny totiž budou nízko-emisním stabilním zdrojem elektřiny a tepla. Výstavba přispívá k plnění Státní energetické koncepce, která počítá se zvýšením podílu jaderné energetiky na výrobě elektřiny ze současných 30 % na 46 % až 58 %. Dochází totiž k postupnému útlumu spalování uhlí, a to s ohledem na ekologii a vyčerpání nerostných surovin.