Vláda dnes projedná zásadní dokument pro rozvoj sektoru OZE. Ekologové kritizují jeho malé ambice

Ve svém dopisu se zástupci českých ekologických iniciativ obracejí na vládu, aby přehodnotila aktuální návrh Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP), který má stanovit naše závazky na snížení emisí a také cíle pro rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů. O návrhu NKEP bude dnes jednat v Praze vláda.

Nedostatečné ambice

V dopisu vládě ekologové vyjadřují hluboké znepokojení vyplývající z podoby návrhu aktuálního NKEP. „Tento klíčový plán nereflektuje ani aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a z něho vyplývající doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů, ani naše povinnosti vyplývající z Pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální,“ informují ekologové

V rámci NKEP totiž navržený vnitrostátní cíl pro snížení emisí skleníkových plynů ve výši 30 % do roku 2030 vůči roku 2005 je ve světle doporučení Zvláštní zprávy IPPC o oteplení o 1,5 °C z roku 2018 naprosto nedostatečný.

Podle již zmiňované zprávy IPPC je třeba globálně snížit emise minimálně o 45 % – ovšem oproti roku 2010 a ne 2005 či 1990. Evropská unie jako celek by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 – 65 % v porovnání s rokem 1990.

Nedostatečný potenciál rozvoje OZE

Plán navíc nepočítá s potřebným rozvojem udržitelných obnovitelných zdrojů energie, které jsou přitom nejrychleji realizovatelným řešením, jak nahradit spalování fosilních paliv a snížit emise skleníkových plynů.

Podle ekologů je český návrh na úrovni těch nejslabších zemí EU: strategie navrhuje zvýšit do roku 2030 podíl OZR pouze na 22 % konečné spotřeby, přestože odpovídající podíl uvedený i v doporučení Evropské komise činil 23 % a ekonomicky dosažitelný potenciál je podle loňské studie Deloitte ještě vyšší.

Ignorace komunitní energetiky

Návrh NKEP musí podle ekologů garantovat, aby občané měli větší možnost se podílet na výrobě, distribuci nebo skladování obnovitelné energie. Komunitní energetika, která staví na principech vlastnictví obnovitelných zdrojů obcemi, družstvy a občany, představuje ve vyspělých evropských zemích nástroj, jak nasměrovat ekonomické benefity projektů do obcí a místních komunit a slouží tak jako příležitost pro místní rozvoj.

Současný NKEP však komunitní energetiku přehlíží. Příkladem je nenaplněný slib Ministerstva průmyslu obcím, které měly v rámci Modernizačního fondu získat na své projekty finanční podporu.

„Ačkoliv byl takovýto návrh původně součástí plánu, jeho finální verze již návrh na financování komunitních projektů neobsahuje. Ponechat tuto perspektivní oblast stranou zájmu je promarněnou příležitostí, jak pro rozvoj obnovitelných zdrojů získat větší podporu veřejného mínění,“ píší v dopise vládě ekologové.

Z výše uvedených důvodů ekologové žádají vládu, aby návrh NKEP neschválila a vrátila k přepracování.