Vláda dnes projedná plán na výstavbu obřích plovoucích solárních elektráren v Česku

Vláda dnes probere analýzy ohledně zatopení bývalých uhelných jam na Ústecku. Jednou z možností je využití tohoto prostoru pro instalace obřích plovoucích solárních elektráren v blízké budoucnosti.

Zdroj: Aquo Energy

Nová analýza

Vláda dnes projedná studii proveditelnosti plovoucích solárních elektráren po zbytkových jamách po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Uvádí to jedna ze studií o řešení situace v regionu na Ústecku.

Budoucí jezero Libouš by se podle analýz mělo spojit s Nechranickou nádrží, která by tak měla zvětšený zásobní objem. Například pro zbytkovou jámu Vršany se ale nepodařilo nalézt udržitelné řešení pro stálou hladinu vody, trvalé čerpání vody do tohoto území je podle materiálu ekonomicky neudržitelné.
Stát na těchto plochách zvažuje možnosti vybudování přečerpávací elektrárny v lokalitě po lomu ČSA i instalaci fotovoltaických elektráren na vodní hladinu.

Nejlepším zdrojem vody pro budoucí jezera by podle analýzy byla vody z Ohře. Ale její napouštění by stálo při současných cenách pro lokalitu lomu ČSA 780,8 milionu Kč a pro Bílinu 1,72 miliardy Kč, uvádí materiál. Podle materiálu není možné nyní vytvořit na takové vícenáklady finanční rezervu z peněz těžařů.

Dokument, pokud jej vláda schválí, přikazuje zpracovat plán pro plochy, kde by se využila ekologická obnova, dále pak zpracovat technicko-ekonomickou studii propojení jezera Libouš s nádrží Nechranice, zahájit předprojektovou přípravu na instalaci pilotních fotovoltaických elektráren na rekultivovaných plochách či rozpracovat výpočty pro možnost výstavby přečerpávací elektrárny v lokalitě ČSA.

Velký potenciál

Podobné využití už existujících i nově vznikajících jezer na místě bývalých hnědouhelných lomů se zvažuje i v severozápadních Čechách. Celkový výkon solárních panelů na hladině jezer Most, Milada a dalších by mohl dosáhnout až 2 GW.

Záměr na výstavbu této obří plovoucí solární elektrárny získal již v roce 2020 podporu české vlády. Výstavba pilotní instalace má začít v letošním roce.

Další obří potenciál rozvoje plovoucích fotovoltaických elektráren skrývají přehrady, vodní nádrže a rybníky. Celkem je v Česku k dispozici 163 000 hektarů vodních ploch. Pokud bychom je dokázali z 5 % využít pro ekologickou výrobu solární energie, pak by zde mohlo vzniknout cca 5-6 GW nových plovoucích elektráren.