Aktuálně: Vláda schválila snížení podpory pro solární elektrárny na 6,3 procenta IRR

Vláda včera na svém jednání schválili snížení podpory pro solární elektrárny v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE).  Tuto novelu včera předložilo s téměř ročním zpožděním Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Novelu nově také zavádí podporu pro nové OZE formou aukcí. Informoval o tom deník Hospodářské noviny.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Souboj o dotace

 

Záměrem NZPOZE je ověřit přiměřenost podpory, která vychází z vyhodnocování výnosnosti u projektů POZE uvedených do provozu mezi roky 2006 až 2015, a to vždy po deseti letech provozu. Předmětem kontrol je posouzení takzvaného vnitřního výnosového procenta (IRR), přičemž při překročení zákonem stanovené meze bude výrobna považována za pobírající nadměrnou podporu, která se zakazuje.

MPO očekává, že kontrola se má celkem týkat asi 2700 větších zdrojů, z toho asi 1400 budou fotovoltaické elektrárny. Tyto zdroje zhruba desetinu z celkového počtu zelených zdrojů čerpajících podporu. Tento omezený počet zdrojů však čerpá převážnou většinu vyplacené podpory zdrojům POZE.

Vyplácení podpory pro solární elektrárny dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. Naposledy v polovině dubna prezident apeloval na ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby se zasadila o úspory ve státním rozpočtu, jehož deficit má letos kvůli koronaviru činit 300 miliard korun. Zeman přitom navrhuje právě zrušit podporu pro solární elektrárny z solárního boomu v letech 2009-2010.

Podle sdělení deníku Hospodářské noviny vláda včera schválila snížení podpory pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vnitřní výnosové procento (IRR) má činit 6,3 procenta, dosud to bylo 8,4 procenta. Ministr Havlíček v pondělí po jednání kabinetu řekl, že dosavadní podpora byla příliš vysoká.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v polovině ledna uvedl, že příspěvek podporovaným zdrojům energie by mohl od roku 2021 klesnout až o 30 procent. Méně by měl zaplatit stát, který ročně vydává 27 miliard, i koneční spotřebitelé, kteří přispívají zhruba 20 miliardami Kč.

 

Změny v IRR

 

V aktuální verzi NZPOZE nastávají dvě změny ohledně ukazatele IRR, podle kterého se bude rozhodovat o překompenzaci podpory. Nově se již nepočítá s rozdělením IRR na palivové a nepalivové zdroje nepočítá.

Nejnižší podporu vláda stanovila pro solární elektrárny ve výši 6,3 procenta IRR. U výroben využívající energii vody, větru a geotermální energii je IRR stanoveno na sedm procent, u biomasy 9,5 procenta a u bioplynu 10,6 procenta. U všech obnovitelných zdrojů bude vláda podporu vyplácet formou zeleného bonusu, kdy bude stát dorovnávat rozdíl mezi tržní a výkupní cenou elektřiny.

 

Podle sdělení náměstka MPO pro energetiku Neděly změna v ukazateli IRR vychází z výtek Legislativní rady vlády, Evropské komise a ministerstva financí, kterým se nelíbilo rozdělení na palivové a nepalivové zdroje, a požadovaly dodržování údajů z notifikačních rozhodnutí.

 

Dřívější verze NZPOZE počítala se stanovením IRR pro palivové zdroje (využívající biomasu a bioplyn) na 10,6 procenta a u nepalivových zdrojů (fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny) na 8,4 procenta.

 

Nové aukce pro OZE

 

V připravované NZPOZE se nově počítá s pořádáním tzv. aukcí – soutěžních nabídkových řízení. Jejich cílem má být minimalizace nákladů na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů. Aukce se mají týkat především středních a velkých zdrojů s instalovaným výkonem 1 MW a víc.

 

Nicméně, v této otázce je přístupu MPO konzistentní, což znamená, že se nic nemění ani v nové verzi materiálu. „Zůstalo to stejně jako v předchozí verzi novely. Nedáváme aukce na velké soláry, myslíme si, že se dá realizovat prostřednictvím investiční dotace,“ řekl včera v rozhovoru náměstek MPO pro energetiku Neděla.

 

Aukce se mají vztahovat na větrné elektrárny, biomasu a bioplyn. Rozsah, harmonogram se upraví pomocí nařízení vlády na 3 roky dopředu v souladu s požadavky nově směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Podle tohoto nařízení vlády budou následně vyhlašovány příslušné aukce.