Víme jako první: V Česku vznikla nová továrna na výrobu průtočných redoxních baterií pro domácností

Švýcarská společnost Arbonia zahájila ve Stříbře výrobu redoxních průtočných baterií  pro domácnosti značky STORAC. Baterie bude na trhu dodávat německá společnost Prolux Solutions, která je součástí skupiny Arbonia Group.

Zdroj: Prolux Solutions

Nová továrna v Česku

„Na vývoji nové baterie STORAC pracovalo více než 100 zaměstnanců naší společnosti déle než tři roky. Během tohoto procesu zařízení prošlo několika  vícestupňovými provozními testy. Díky tomu přicházíme na trh s technicky vyspělým a spolehlivým produktem již od samého počátku,“ říká Johannes Häntzschel, vedoucí obchodní jednotky společnosti Prolux Solutions.

Hlavní výhodou technologie RFB je jejich životnost odhadovaná až na 15 000 až 20 000 cyklů, a také zanedbatelná degradace v čase, případné vybíjení baterie do 0 % nemá na její vlastnosti žádný vliv. Tyto baterie jsou modulární, což znamená, že jejich výkon i kapacitu lze dle zvýšených požadavků rozšiřovat při relativně nízkých nákladech.

V továrně společnosti Arbonia ve Stříbře pracuje více než 700 zaměstnanců.  Od roku 1996 se zde vyrábí na ploše 47 000 m2 komponenty pro stavební techniku. Díky nové investici ve výši 1 milionů euro se zde letos v březnu začaly také vyrábět redoxní průtokové baterií značky STORAC.

Made in Europe

Podle společnosti Arbonia je výroba baterií v Evropě klíčová pro spolehlivé zásobování rychle rostoucího evropského trhu. Podle německé asociace pro akumulaci energie (BVES) se velikost německého trhu s domácími úložišti v loňském roce zvýšila téměř o dvě třetiny na přibližně 7 miliard eur. A tento trend bude dále pokračovat.

„Stabilita mezinárodních dodavatelských řetězců byla v posledních letech jasně podlomena v důsledku pandemie a mezinárodní krize,“ říká Johannes Häntzschel, vedoucí obchodní jednotky Battery Storage ve společnosti Arbonia Group. „Díky výrobě ve střední Evropě a krátkým dopravním trasám můžeme spolehlivě zásobovat naše obchodní partnery i v případě, že nastanou mezinárodní problémy s dodavatelskými řetězci nebo logistikou.“

Dlouhá životnost

Běžné lithiové bateriové systémy v průběhu své životnosti ztrácejí část své původní kapacity v důsledku stárnutí, což vede ke ztrátě užitné hodnoty pro zákazníka. Toto ale neplatí pro úložiště STORAC.

Úložiště pro domácnosti značky STORAC využívá technologie průtokových redoxních baterií (RFB). RFB dosahuje 95% své kapacity i po více než 20 letech provozu, a to bez ohledu na počet nabíjecích cyklů. Samovybíjení je díky konstrukci rovněž minimální.

Baterie STORAC v současnosti disponuje úložnou kapacitou ve výši 6 kWh a výkonem ve výši 2 kWp. Zařízení bylo speciálně navrženo pro rodinné domy a intenzivně testováno v praxi. V blízké budoucnosti bude jeho kapacita navýšena na 10 kWh.

Baterie připomíná velkou lednici o velikosti 200 cm na výšku a 60 × 60 cm na šířku a délku. Baterie se skládá ze dvou nádrží na elektrolyt o objemu 150 litrů, bateriového svazku, čerpadel, zásobníku a řídicí elektroniky.

Vysoká bezpečnost

Pro investory nezanedbatelnou výhodou RFB představuje bezpečnost. Díky použití elektrolytů na redoxové bázi se jedná o nehořlavé a bezpečné řešení na rozdíl od systémů na bázi lithia, takže ani při extrémním zatížení či zkratu baterie nehrozí exploze. V neposlední řadě je třeba zmínit možnost úplné recyklace baterie, kdy vanadové elektrolyty lze snadno zregenerovat do původního stavu a znovu použít pro ukládání energie.

Možnost snadného nastavení kapacity a výkonu RFB, vysoká životnost i velmi rychlá odezva v řádu desítek milisekund předurčují vanadové průtočné baterie pro celou škálu použití.

Z environmentálního hlediska je cenné, že po skončení činnosti se průtoková baterie snáze recykluje. V podstatě 100 % aktivního materiálu lze přepracovat a vpustit znovu do oběhu. Mimoto jako rozpouštědlo aktivních látek slouží obyčejná voda, která nehoří a není toxická.