Víme jako první: V Česku bude příští týden uvedena do provozu další velká baterie o kapacitě 2,8 MWh

Energetická společnost ČEZ oznámila, že v Tušimicích uvede příští pátek  do provozu svoji první velkokapacitní baterii o výkonu 4 MW a kapacitě 2,8 MWh. Tento akumulátor bude do sítě připojen na přelomu roku v rámci výzkumného projektu BAART. Cílem je otestovat provozní režimy bateriových systémů akumulace energie, včetně pilotního provozu pro regulaci frekvence. 

 

ČEZ


Nová technologie

U příležitosti zahájení provozu a slavnostního představení promluví Karel Havlíček (ministr průmyslu a obchodu),  Daniel Beneš (předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.) a také Martin Durčák (předseda představenstva ČEPS).

Podařilo se nám zjistit, že dodavatelem nové baterie pro projekt BAART je společnost IBG Česko s.r.o.. Nová baterie bude využívat lithiovou technologii od společnosti NEC.

Zařízení s minimálně desetiletou životností vznikne v areálu elektrárny Tušimice, a to na prostranství, kde během komplexní obnovy elektrárny stála záložní plynová kotelna pro vytápění města Kadaně. Zapojeno bude v bloku se stávajícím turbogenerátorem certifikovaným pro poskytování regulace frekvence.

„Výzkumný projekt BAART byl ve spolupráci s ČEPS zahájen v loňském roce, start samotného pilotního provozu předpokládáme nejpozději na přelomu roku. Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit, v jehož rámci jsou areály klasických elektráren průběžně adaptovány na fungování v podmínkách tzv. nové energetiky,“ říká Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize klasická energetika ČEZ. 

„Principiální změny energetického sektoru s sebou přinášejí rozvoj nových technologií i potřebu nastavit podmínky jejich začleňování do přenosové soustavy ČR. Realizace výzkumného projektu BAART umožní prohloubit naše dosavadní poznatky o integraci bateriových systémů do energetické soustavy v podmínkách elektrizační soustavy ČR s ohledem na poskytování podpůrných služeb,“ uvedl Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.