Video: Na Slovensku se plánuje výstavba největšího bateriového úložiště v Evropě o výkonu 384 MW

Na Slovensku se připravuje výstavba jednoho z největších bateriových systémů akumulace energie (BAES) úložišť v Evropě. Slovenský E.ON (jeho dceřiná společnost ZSE Energia) chce vybudovat obří baterii s instalovaným výkonem 384 MW. Investice v hodnotě více než čtvrt miliardy EUR má sloužit k dodávkám regulační elektřiny na Slovensku.

Unikátní projekt v Evropě

Projekt s názvem ELSEA (European Large Scale Energy Accumulation) má ambici stát se součástí tzv. projektů společného zájmu (PCI), které mají přeshraniční dopad a jsou klíčové pro energetickou infrastrukturu EU. V rámci projektu se počítá s vybudováním  několika BAES o výkonu v rozmezí 32-64 MW umístěných po celém Slovensku. Projekt bude probíhat v několika fázích.

V letech 2021-2022 se společnost ZSE Energia postará o zajištění všech nezbytných povolovacích procesů. Výstavba a uvedení do provozu první fáze realizace BAES proběhne v letech 2023- 2024. Dokončení projektu pak proběhne postupně v dalších letech, přičemž poslední má proběhnout v roce 2035.

Podpora větší integrace OZE a stabilita sítě

Základním principem správného fungování energetické sítě je absolutní rovnováha a zejména přehled dispečerů o dění v energetické síti. Je prostě nutné mít správu sítě pod kontrolou. V případě obnovitelných zdrojů energie je to o něco složitější s ohledem na jejich charakter výroby, která je velmi volatilní. Právě  moderní bateriové technologie na straně provozovatelů systémů však tento problém mohou vyřešit

„V rámci sítě může docházet k nestabilitě. To znamená nerovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Moderním systémem pro řešení nestability v systému nebo pro ukládání přebytků či kompenzaci výpadků při výpadku obnovitelných zdrojů je bateriové úložiště, které dokáže velmi efektivně a rychle dodat do systému potřebnou elektřinu nebo ji naopak odebrat,“ říká Marek Tomeš, vedoucí marketingu společnosti ZSE Energia, která se na projektu ELSEA podílí.

Baterie mají schopnost integrovat obrovské objemy energie z OZE  do soustavy. Díky instalaci velkokapacitních baterií dochází ke snížení emisí skleníkových plynů, optimalizaci provozu soustavy, která povede ke snížení využívání elektrické energie i ke snížení ztrát v soustavě.

„Projekt ELSEA je jedním z největších plánovaných bateriových úložišť v Evropě. Jeho kapacita je v zásadě tak velká, že daleko převyšuje potřeby, ať už podpůrných služeb nebo jiných nástrojů, které může na území Slovenska využívat. V konečném důsledku také částečně přesahuje hranice střední Evropy,“ dodává Tomeš.

Využití různých technologií

Projekt ELSEA je koncipován jako technologicky neutrální. To znamená, že při jeho realizace budou využity různé technologie akumulace energie, přičemž se bude těžit z postupného vývoje v této oblasti.

„V současné době se spoléháme na technologii lithium-polymerových baterií. Vzhledem k tomu, že poslední stanice projektu ELSEA má být uvedena do provozu až v roce 2033, je možné, že do té doby dojde v rámci generací baterií k technologickému posunu směrem k jiné technologii,“ upřesňuje Tomeš

Od každé budoucí generace baterií se očekává zlepšení alespoň jednoho ze tří základních parametrů. Ať už se jedná o počet nabíjecích cyklů, elektrickou hustotu nebo watthodiny na kilogram. Životnost bateriového systému je teoreticky nekonečná při správné údržbě a výměně některých provozních součástí. Proměnlivá je pouze kapacita baterií.

„Kapacita baterií se snižuje přibližně o čtyři procenta ročně. To znamená, že určitá smysluplná doba provozu bateriového úložiště bez výměny bateriových článků je 15 až 20 let. Poté musí dojít k zásadní revizi nebo výměně samotných bateriových článků“, říká Tomeš.

„V současné době je projekt ELSEA plánován na 12 lokalit, které mohou být rozmístěny nejen na Slovensku, ale po celé střední Evropě. Termíny se samozřejmě mohou změnit, a to i s ohledem na legislativní změny, zdroje financování nebo potřeby v systému či technologické změny,“ uzavírá Tomeš ze Západoslovenské energetiky.

V rámci projektu v hodnotě cca 300 milionů euro bude ZSE investovat nejen do samotných baterií, ale také do inovací v rámci přenosových a distribučních soustav ve střední Evropě.

Další informace o projektu získáte v následujícím videu: