Video: Jaké jsou zkušenosti s provozem akumulátorů ve výrobním podniku?

Akumulační bateriové systémy (BESS) se stávají součástí provozních budov výrobních závodů, zejména v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou na střeše.  K pionýrům ve využívaní BESS pro potřeby podniku patří společnost FENIX Group. Její zkušenosti jasně ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele BESS.

Zdroj: AERS

Průkopník na poli moderní energetiky

Od roku 2016 FENIX Group ve svém výrobním závodě v Jeseníku provozuje moderní kancelářskou budovu s téměř nulovou spotřebou energie, která je připravena být aktivní součástí energetické soustavy. Je vybavena nejen BESS, ale i střešní fotovoltaickou elektrárnou. Tento projekt patří k prvním řešením v oblasti moderní energetiky v Česku.

Tato budova je připravena být aktivní součástí energetické soustavy. „Je to takový pionýr našeho nového projektu, na který se v současné době soustředíme, což je tak zvaný Energetický koncept FENIX a je to koncept, kde spojujeme jednak technologie s budovou, která je ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, je plně elektrifikovaná a není zde žádný jiný zdroj energie,“ říká řekl Ing. Cyril Svozil, generální ředitel holdingu FENIX Group

Na budově je instalována fotovoltaická elektrárna, která kryje zhruba 30% roční spotřeby energie tohoto domu. K dalšímu vybavení budovy patří BESS s kapacitou 26 kWh, ventilace řízená s rekuperací, je zde i chlazení a vnější stínění.

Zkušenosti s aplikací větších BESS

S rostoucí kapacitou bateriových stanic a rostoucími nároky na stabilitu a kvalitu dodávek elektrické energie se na trhu objevují systémy určené pro výrobní, administrativní a obchodní centra a podobné objekty. Proto FENIX Group zareagoval na tento trend a investoval do nové firmy firmy AERS, s. r. o., která je součástí holdingu Fenix Group.

Firma AERS nabízí řešení v oblasti akumulace energie pro výrobní závody, které hledají řešení na klíč, jenž jim nabídne spolehlivé technologie vytvářející zdroj energie pro široké spektrum aplikací.  Zejména pro automatizované stroje a robotická pracoviště může být velký problém kolísající kvalita a stabilita sítě – mikrovýpadky, přepětí, podpětí či změny frekvence.

S myšlenkou využití velkokapacitní baterie ve výrobním závodě přišel majitel společnosti Fenix Group Ing. Cyril Svozil a jeho zadání bylo od počátku jasné – využít dobré zkušenosti z instalace bateriového úložiště v provozu nového administrativního centra společnosti Fenix Trading v Jeseníku a vyzkoušet v pilotním projektu spolehlivost a ekonomickou návratnost velkokapacitní průmyslové baterie od společnosti AERS, s. r. o.

Díky firmě AERS vznikla první špičkovací akumulační stanice, která funguje od roku 2018 ve výrobním závodě firmy Fenix, s. r. o., v Jeseníku. Technologie akumulace energie využívá velkokapacitní bateriové energetické úložiště a dynamicky řízené výkonové střídače DC/AC ve 4Q režimu, které zajišťují řízený všesměrový tok energie. Technologie je navržena tak, aby umožňovala modulární dimenzování i pro jiné cílové aplikace.

Úspěšný rozvoj

O tom, že velkokapacitní BESS se úspěšně osvědčila v praxi nejlépe vypovídá fakt, že společnost AERS, s. r. o. obdržela ceny ČEEP a TA ČR Český energetický a ekologický projekt roku 2018 za projekt Velkokapacitního bateriového úložiště SAS v Jeseníku za rok 2018. Na ocenění se můžete podívat zde.

Spolehlivost a výsledky, kterých stanice v Jeseníku dosahuje, otevírají společnosti AERS, s. r. o. dveře pro další bateriové projekty. V roce 2020 se akumulační stanice od společnosti AERS, s. r. o. stala součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk, s. r. o.

Špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu Strojíren Rumburk, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí asi do 10 ms.

Podle vyjádření majitele strojíren v Rumburku plní velkokapacitní úložiště SAS všechna očekávání. O tom jak proběhla instalace BESS a střešní ve strojírnách Rumburk informuje níže uvedené video.