Video: Jak funguje největší bateriové úložiště v Česku?

Skupina C-Energy investovala do největšího bateriového úložiště (BESS) v České republice o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh. Bateriové úložiště používá technologii Siemens SIESTORAGE. Jaké výhody přináší toto BESS pro provozovatele teplárny a lokální distribuční sítě v Plané? Jak probíhala jeho instalace?

C-Energy



Na výše uvedené otázky Vám poskytnou fundovanou odpověď experti na konferenci Smart Energy Forum v Praze, ke kterým patří Libor Doležal, generální ředitel společnosti C-Energy Planá s.r.o. a Martin Panáč, Vedoucí oddělení Future Grids ze společnosti Siemens ČR.

BESS, které provozuje společnost C-Energy je největší v České republice. V Evropě však existují i větší, technologií SIESTORAGE je například vybaveno úložiště v bavorském Pfreimdu s výkonem 13 MW.

Unikátnost aplikace bateriového úložiště v C-Energy Planá spočívá zejména v jeho zapojení vedle stávajícího zdroje, kdy při relativně nízké kapacitě poskytuje baterie velký výkon, a přitom umožňuje účinně optimalizovat pokrývání špiček spotřeby elektrické energie zákazníků C-Energy a zajišťuje služby výkonové rovnováhy. 


„Podobné bateriové aplikace ve světě se neobejdou bez napájení z vnější sítě a nepřináší další funkcionality. Právě ve srovnání s nimi vynikne unikátnost řešení v C-Energy Planá. Naše řešení umí stejně jako jiné zdroje poskytovat služby stabilizace výkonu v nadřazené soustavě. Zároveň však vylepšuje funkcionalitu elektrárny samotné a přináší významné zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny pro naše klienty, kteří jsou připojeni do lokální distribuční soustavy C-Energy Planá,“ uvedl Libor Doležal, generální ředitel energetického zdroje C-Energy Planá.

Další informace o BESS můžete najít v níže uvedeném videu: