Vídeňské taxíky bude napájet výhradně zelená energie

Vídeňská radnice chce usnadnit přechod taxislužeb ze spalovacích pohonů na elektřinu. Během dvou let zabuduje na osmi stanovištích a do 56 vozidel automatizované nabíjení.

O novinkách v oblasti udržitelné dopravy a obnovitelných zdrojů získáte více informací  na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu 2021.


Bez kabelů, bez vystupování

Taxíky se budou nabíjet pouhým stiskem tlačítka na přístrojové desce, bez ručního zapojování kabelů nebo zajížďky na dobíjecí stanici. Do iniciativy se zapojil i Štýrský Hradec. Podle Vídně se jedná o průkopnický projekt.

Podle Vídně se jedná o průkopnický projekt.Doprava patří k odvětvím s relativně vysokou spotřebou energie a dopravní prostředky se zároveň řadí mezi největší znečišťovatele měst. S cílem snížit emise a zvýšit kvalitu života ve městě se Vídeň rozhodla ještě více podpořit elektrotaxi.

Celkem osm taxistanovišť ve Vídni tak získá v následujících dvou letech zabudované nabíjecí desky Matrix Charging Technologie a potřebnou technologií bude vybaveno i celkem 56 vozidel vídeňské taxislužby.

Unikátní projekt

Jakmile příslušný vůz zajede na stanoviště, spustí řidič stisknutím tlačítka konektor, který se vysune z podvozku, spojí se s nabíjecí platformou a tím začne automatizované nabíjení vozidla. Řidič při tom nemusí vystupovat z automobilu a manipulovat s dobíjecím kabelem, ani vyhledávat dobíjecí stanici.

„Vytváříme zde ukázkový mezinárodní projekt, který může udržitelně změnit městskou dopravu. Vídeň je vzorovým městem v oblasti klimatu a vydává se touto cestou jako první. Z přechodu na elektrickou taxi-flotilu ve Vídni profituje celé město a jeho obyvatelé. Snižujeme tím emise i hluk a zvyšujeme kvalitu ovzduší v našem hezkém městě,“ uvedl za vídeňský magistrát radní pro hospodářství Peter Hanke.

Podpora udržitelné mobility

Podle prezidenta Hospodářské komory města Vídně Waltera Rucka umožní upravené stanice jednoduché nabíjení vozidel přímo během čekání. „Naším cílem je ukázat, že udržitelná mobilita je možná a chceme motivovat ostatní odvětví,“ doplnil Ruck.

Potřebnou infrastrukturu ve Vídni vybuduje a bude provozovat městský energetický podnik Wien Energie. Ten zároveň slíbil pro dobíjení taxíků zajistit elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Ve Štýrském Hradci se infrastruktury ujme místní Energie Graz. Součástí projektového konsorcia jsou i hospodářské komory obou měst, výrobce Easelink, místní taxislužby, půjčovna elektromobilů, výzkumné a odborné agentury a nechybí ani motoklub ÖAMTC či automobilka Hyundai.

Nápad vznikl v rámci programu Zero Emission Mobility Implementation klimatického a energetického fondu rakouské spolkové vlády. Projekt, označovaný jako průkopnický, získal finanční podporu do poloviny roku 2024. Iniciativa mimo jiné odráží cíl spolkové vlády, aby všechna vozidla taxi v celém Rakousku, která budou uvedena do provozu od roku 2025, měla pouze bezemisní pohon. Rozvoji elektromobility se věnuje i vídeňská radnice, která například v červnu oznámila dokončení tisící veřejné dobíjecí stanice.

O novinkách v oblasti udržitelné dopravy a obnovitelných zdrojů získáte více informací  na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 11. listopadu 2021.