Více než 500 miliard USD: Trh se systémy skladování energie do roku 2025 prudce poroste

Aby se obnovitelné zdroje závislé na počasí mohly stát rozhodujícím prvkem světové elektroenergetiky, musí se najít způsob, jak elektřinu ve velkém skladovat. Není pochyb, že věda tento úkol vyřeší. Je ale otázka, jak dlouho to bude trvat. 

Ads-Tec


Paralela s fotovoltaikou

Historie zná totiž mnoho objevů, které změnily svět až dlouho po tom, kdy se zrodily. Patří k nim třeba právě i fotovoltaický jev, při kterém vzniká napětí působením světla a který je základem dnešní solární energetiky. Jeho podstatu vědci popsali už v roce 1876.¨

První článek z monokrystalického křemíku, který by se dal využít pro výrobu elektřiny, i když měl účinnost pouhých 6 %, však Bellovy laboratoře vyrobily až v roce 1954. A dalších třicet let trvalo, než se začaly stavět první větší fotovoltaické elektrárny.

Dnes je fotovoltaika nejrychleji rostoucím odvětvím ze všech obnovitelných zdrojů. V roce 2017 činily dvě třetiny všech nových elektráren právě fotovoltaické a během pěti let se předpokládá celkem asi 600 GW nových instalací.

Obrovský růst trhu akumulace energie

Rozvoj fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů podle současných odhadů způsobí, že trh se systémy skladování energie do roku 2025 překročí $500 miliard.

Vyspělé ekonomiky proto berou vývoj a budování energetických úložišť velmi vážně a podporují i technologie, které ještě před několika lety byly neznámé, nebo vypadaly jen jako zajímavost. Podobně jako princip fotovoltaického jevu před půl druhým stoletím.

V Německu v současné době startuje projekt skladování energie na bázi roztavené soli. Severní Porýní-Vestfálsko oznámilo, že investuje 2,9 milionu eur do projektu společnosti RWE v rýnském hnědouhelném revíru, který je první svého druhu na světě.

Spočívá v tom, že roztavená sůl zahřátá na 600 °C se uloží ve speciální nádrži. Když stoupne poptávka po elektřině, projde sůl výměníkem, ochladí se na 250 až 300 stupňů a uvolněná pára vyrobí v turbíně elektřinu.

Pára z roztavené soli postupně nahradí páru vyráběnou z uhlí a stávající hnědouhelná elektrárna se plně přemění na tepelnou akumulační elektrárnu. Dánsko, které má mezi evropskými zeměmi největší podíl výroby energie z větru (41 %), podpoří výzkum nových technologií ukládání elektřiny 19 miliony USD.

Rozvoj inovací

Italská vláda zase oznámila až 50% odpočet daně při budování systémů skladování energie v obytných objektech. Do nadějných technologií investuje i česká vláda.

Prostřednictvím Grantové agentury České republiky podporuje např. i výzkum vědců, kteří testují superelektrolyt. Oproti běžným elektrolytům v lithium-iontových bateriích je stabilnější, méně hořlavý, ale i účinnější. Nová třída materiálů, nazývaná SAIL, by mohla najít využití v elektromobilech, elektronice, síťových úložištích a při skladování energie při vysokých teplotách.

Ještě nedávno nemožné věci se tak dnes stávají skutečností. Na Aljašce, ve vesnici Buckland na konci letošního července poprvé ve své historii vypnula na několik minut obecní dieselový generátor a zásobování čtyř stovek obyvatel elektřinou plně převzaly větrné turbíny, solární panely a nedávno instalované lithium-iontové baterie. V současné době je to až šest hodin čisté elektřiny denně.