Verdikt: Evropský Soudní Dvůr potvrdil legitimitu zavedení solární daně pro FVE v Česku

Minulý týden Evropský Soudní Dvůr (ESD) definitivně posvětil český systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. ESD Současně zamítl žádost více než 20 českých solárních firem, které napadly žalobou správnost nastavení systémů podpory pro OZE.

Zdroj: CVRIA

Konečný verdikt

Evropský Soudní dvůr ve čtvrtek 16. září 2021 vynesl rozsudek, kterým zamítl kasační opravný prostředek skupiny společností provozujících fotovoltaické elektrárny v České republice.

Skupina těchto solárních firem FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE – Omice a.s., Exit 90 SPV s. r. o., Onyx Energy s. r. o., Onyx Energy projekt II s. r. o., Photon SPV 1 s. r. o., Photon SPV 3 s. r .o., Photon SPV 4 s. r. o., Photon SPV 6 s. r. o., Photon SPV 8 s. r. o., Photon SPV 10 s. r. o., Photon SPV 11 s. r. o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH and WA Investments-Europa Nova Ltd se v minulosti obrátila na ESD s žádosti o prověření správnosti českého systémů podpory pro OZE.

Jednalo se zejména o změnu zákona o podpoře OZE, které se v roce 2010 upravil zavedení solární daně s platnosti od roku 2011 pro FVE o výkonu nad 30 kWp. Neúspěšní žadatelé nyní musí ESD uhradit náklady spojené se soudním řízením.

Soudní dvůr tím s konečnou platností potvrdil správnost rozhodnutí, kterým Komise shledala státní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na českém území v letech 2006 až 2012 za slučitelnou s vnitřním trhem. Česká republika se do tohoto řízení zapojila jako vedlejší účastník na podporu Komise.

Plné znění rozsudku ESD je k dispozici v anglickém jazyce na tomto odkaze.