Veletrh ees Europe 2023: Rekordní počet vystavovatelů a zajímavý doprovodný program

Na největším evropském veletrhu ees Europe se letos v červnu představí rekordní počet vystavovatelů, který čítá více než 500 společností v pěti vnitřních výstavních halách a také na venkovní výstavní ploše. Na veletrhu si můžete prohlédnout  inovativní technologie baterií a  řešení pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů. Veletrh doplní rozsáhlý doprovodný program, který je zaměřen na trendy oboru baterií a skladování energie.

Zdroj: Intersolar


Veletrh ees Europe je součástí skupiny veletrhů The smarter E Europe a bude se konat společně s dalšími veletrhy, ke kterým patří Intersolar Europe, Power2Drive Europe a EM-Power Europe ve dnech od 14. do 16. června 2023 na výstavišti v Mnichově. Očekává se, že letos na veletrh dorazí celkem 85 000 návštěvníků ze 160 zemí.

Co zajímavého bude na konferenci ees Europe?

Konference ees Europe Conference, která se letos ve dnech koná 13. a 14. června, se zaměřuje na nejnovější vývoj a trendy v oboru akumulace energie. Součástí konference budou přednášky i odborné diskuse o využití umělé inteligence v praxi.

Součástí konference bude také panelová diskuse na téma: „Navrhovaná nová podoba trhu s elektřinou v EU a její dopad na trh se skladováním energie“, v níž budou zástupci Evropské unie, energetických společností, nezávislých výrobce energie a poskytovatelů řešení pro skladování energie. Diskutovat se zde bude o dopadu plánované podoby trhu s elektřinou v EU na trh se skladováním energie.

Fórum ees: Důraz na nejnovější technologie

V rámci ees Forum (hala C2, stánek C2.131) se návštěvníci seznámí s velkým množstvím témat – od trhů s bateriemi až po technologie a aplikace osvědčených postupů. První den výstavy představí své projekty a inovace finalisté soutěže ees AWARD a The smarter E AWARD.

Poté budou odborníci diskutovat o evropských trzích skladování energie i o nejnovějších technologických trendech, přičemž hlavní pozornost bude věnována Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Návštěvníci se také seznámí s nejnovějšími výsledky průzkumu, například ze studie „Potenciál pro velkokapacitní systémy skladování energie v Evropě“, která byla provedena ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro solární systémy (ISE).

Program fóra bude zahrnovat blok přednášek na téma „Energetická bezpečnost a cenová stabilita komerčních skladovacích systémů a dále panelové diskuse, které se zaměří na domácí bateriové systémy či na akumulaci do vodíku.

Jak se změní výroba baterii?

Poptávka po levnějších, lepších a kvalitnějších bateriích představuje velkou výzvu pro dodavatele strojů a zařízení. Pokud jde o jejich náklady, spotřebu surovin, spotřebu energie a velikost, musí být akumulační systémy efektivní, aby se maximalizovala rychlost jejich výroby,“ uvádí Jörg Schütrumpf z Německého svazu strojírenského průmyslu (VDMA).

Jak vypadá výroba baterií v budoucnosti? Tuto otázku bude na fóru ees workshop pod názvem „Battery Fab Manager Day“. Akci zaštiťují silní partneři – Katedra výrobního inženýrství komponentů pro elektromobilitu (PEM) univerzity RWTH Aachen a sdružení VDMA.

Fórum o zeleném vodíku

Fórum o zeleném vodíku se letos bude konat již potřetí. Zelený vodí je v současnosti ústředním místem pozornosti celého dodavatelského řetězce a dokládá obrovskou vitalitu trhu obnovitelné energie: do roku 2030 chtějí členské státy EU, Norsko a Velká Británie rozšířit kapacitu elektrolyzérů z dnešních 143 megawattů (MW) na 138 gigawattů (GW).

Španělsko v současné době připravuje nasazení více než 74 GW elektrolyzérů – téměř 25 GW je ve fázi realizace. Za touto zemí následuje Nizozemsko (10 GW) a Německo (7 GW).

„Více než polovina kapacity elektrolyzérů plánovaných pro rok 2030 má být napájená fotovoltaikou, což znamená, že Forum o zeleném vodíku je místem, kde se setkávají zástupci vodíkového průmyslu se zástupci solárního průmyslu,“ říká Olivier Bucheli z Evropského fóra palivových článků (EFCF).

Fórum o zeleném vodíku se bude konat v hale B2, stánek B2.550. Návštěvníci a vystavovatelé veletrhu The smarter E Europe se mohou zúčastnit prezentací během fóra po všechny tři výstavní dny.