Vědci z Olomouce vyvíjení nadějnou technologii baterií s vysokým výkonem, stabilitou i dlouhou životností

Fyzikální chemik Michal Otyepka z Olomouce, který zkoumá využití nanomateriálu v lithium-sirných bateriích, dostal prestižní grant Evropské výzkumné rady ve výši 150 tisíc eur. Skladování energie je klíčovou podmínkou přechodu na čistou elektřinu, baterie se sírou jsou jedním ze slibných řešení.

Zdroj: CATRIN

Nadějná technologie

Michal Otyepka z Českého institutu výzkumu a pokročilých materiálů – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci uspěl s grantem u Evropské výzkumné rady již podruhé. Na jednoletý projekt získal dotaci 150 tisíc eur.Výzkumníci tak nyní mohou připravit dostatečné množství nanomateriálu na bázi fluorografenu a ověřit jeho využití v lithium-sirných bateriích.

Podařilo se jim vyrobit nový nanomateriál pro výrobu lithium‑sirných baterií, které by v daném objemu uskladnily násobně větší množství energie, byly stabilní, levné, šetrné k životnímu prostředí a měly dlouhou životnost. „Vyvinuli jsme nový materiál pomocí modifikace grafenu pro výrobu elektrod v bateriích,“ říká Otyepka.

Vědci využili zkušeností s takzvanou 2D chemií a pravidly dvojrozměrného světa ultratenkých uhlíkových nanomateriálů a podařilo se jim vyvinout slibný sírou funkcionalizovaný grafen.  Grafen je supertenká forma uhlíku, která má unikátní vlastnosti – je velmi odolná, pružná a lehká,“ popisuje. Díky tomu se již dnes používá v mnoha průmyslových a technologických odvětvích, například v elektronice jako vodič.

„Tato jednoduchá metoda by mohla být velmi efektivní pro výrobu lithium-sirných baterií s vysokým výkonem, stabilitou i dlouhou životností. Tyto vlastnosti jsme prokázali v laboratorním měřítku a díky projektu budeme moci výrobní postup vylepšit a materiál ověřit při průmyslovém testování v reálných zařízeních,“ vysvětlil Otyepka.

Síra je šetrný, dostupný a levný materiál

Vědecký tým Michala Otyepky zkoumá různé modifikace grafenu, a to jak teoreticky, tak experimentálně. Nejvíce se zaměřují na fluorografen, který je svým chemickým složením velmi podobný teflonu. Fluorografen si lze představit jako uhlíkovou plástev medu – povrch z šestiúhelníků, ze kterého trčí nahoru nebo dolů fluory, kdy na každý uhlík je navázán pouze jeden fluor.

Fluorografenu jako stavebnice využili při přípravě nového materiálu pro výrobu lithium‑sirných baterií. „Baterie v podstatě tvoří dvě elektrody, mezi nimi je separátor a celé je to zalité roztokem, který vede elektrický proud. My jsme vyvinuli nový materiál elektrod,“ upřesňuje Otyepka.

Lithium-sirné baterie jsou jednou ze slibných možností, jak řešit rostoucí poptávku po energii. Síra je ekologicky šetrný, dostupný a levný materiál, baterie s jejím využitím se navíc obejdou bez toxických kovů, jako jsou nikl či kobalt. 

Nevýhodou síry dosud byla její nízká vodivost a rychlé snížování kapacity. „Mezi uhlíkovou páteří fluorografenu a sírou jsme vytvořili pevné vazby. Tím bráníme postupnému uvolňování síry při nabíjecích a vybíjecích cyklech. Materiál má vynikající výkon, vysokou kapacitu i velkou stabilitu. Pro praktické využití je příznivé i to, že vstupní surovina, běžně užívaný průmyslový lubrikant, je snadno dostupná,“ popsal další vědec Aristides Bakandritsos.

Do 5 let na trhu

Otyepku a jeho vědecký tým nyní ve spolupráci s firmou Farmak čeká ověření, že jsou schopni nový nanomateriál připravovat v dostatečném množství, aby byl následně použitelný pro průmyslovou výrobu.

„Pro průmyslové využití je ale potřeba výroba v mnohem větším měřítku. Chemie, a především nanomateriály jsou záludné – co funguje v miligramech, už ve sto gramech nemusí,“ vysvětluje fyzikální Otyepka.

Vědci z Olomouce jsou v současnosti v kontaktu se společnostmi, které o nový materiál pro výrobu elektrod mají zájem, například s německým start‑upem Theion.

„Výhodou je, že není třeba příliš měnit výrobní postupy. Výsledná baterie vypadá stejně, liší se jen materiál elektrod,“ upřesňuje Michal Otyepka. „Pokud nenastane nějaká komplikace a vše půjde podle plánu, do pěti let by baterie s naším materiálem mohly být na trhu.“