Vědci objevili metodu, jak vyrábět vodík přímo z oceánu

Týmu australských vědců z  University of Adelaide se podařilo vyvinout zcela nový způsob výroby vodíku. Nová metoda umožňuje využívat vodu přímo z oceánu k efektivní výrobě tzv. zeleného vodíku pomocí elektrolyzéru.

Zdroj: Wikipedia

Vysoká účinnost

„Jako surovinu pro výrobu vodíku jsme použili mořskou vodu, aniž bychom ji museli předem upravovat pomocí osmotické desalinizace, purifikace či alkalizace,“ zdůraznil Yao Zheng. Univerzitní tým mořskou vodu jednoduše filtroval, čímž odstranil pevné látky a mikroorganismy.

„Přírodní mořskou vodu jsme rozdělili na kyslík a vodík s téměř stoprocentní účinností, abychom elektrolýzou vyrobili ekologický vodík za použití neušlechtilého a levného katalyzátoru v komerčním elektrolyzéru,“ dodal Zheng.

Dosavadní výsledky práce australských vědců z  University of Adelaide jsou slibné. „Výkon komerčního elektrolyzéru s našimi katalyzátory provozovaného v mořské vodě se blíží výkonu platinových nebo iridiových katalyzátorů používaných v deionizované vodě vysoké čistoty,“ upřesnil Zheng.

Další zdokonalení

Nový objev vědců významně posune vývoj technologií pro výrobu vodíku. Nový objev také řeší obavy z nedostatku vody, které přetrvávají v souvislosti s ekologickým vodíkem. Vědci poukazují na to, že oceán představuje téměř nevyčerpatelný zdroj, který tvoří 96,5 % zásob vody na Zemi.

Australský tým vědců bude nyní pracovat na rozšíření celého systému o větší elektrolyzér, aby bylo možné řešení použít v komerčních procesech, jako je výroba vodíku pro palivové články.

„Současné elektrolyzéry pracují na bázi vysoce čistého vodného elektrolytu. Zvýšená poptávka po vodíku, který by částečně nebo zcela nahradil energii vyráběnou z fosilních paliv, však výrazně zvýší nedostatek stále omezenějších zdrojů sladké vody,“ vysvětluje Zheng důvody, proč se snaží vyvinout nový přístup.

Velká perspektiva

Zejména zelený vodík bude v budoucnu velmi důležitý pro dekarbonizaci energetiky a dopravy. Při jeho výrobu se budou používat ve velké míře obnovitelné zdroje energie a v mnoha případech by mohl zelený vodík nahradit ropu.

Experti očekávají, že zelený vodík by mohl být významným přínosem pro přechod na ekologičtější zdroje energie. Je však stále otázkou, zda bude v budoucnu cenově dostupný. Očekává se, že do roku 2050 se poptávka zvýší až šestinásobně. V dnešní době je však jeho výroba stále drahá – stojí více než fosilní paliva.