Ve Slezsku se staví obří fotovoltaická farma o výkonu 100 MW

Polská energetická společnost Tauron v současné době staví jednu z největších fotovoltaických farem v Polsku o výkonu 100 MW. V první fázi výstavby, která se nyní dokončuje, se uvede do provozu solární instalace o výkonu 37 MW.

Zdroj: Tauron

Energie z brownfieldů

Nová obří fotovoltaická farma společnosti Tauron vzniká v Mysłowicích na jihu Polsku nedaleko českých hranic. Projekt se bude realizovat ve dvou etapách s cílem instalovat 37 MW v první etapě a 63 MWp ve druhé etapě. Projekt vzniká na místě rekultivované skládky odpadu, kde již bylo instalováno více než 60 000 fotovoltaických panelů. Instalace konstrukcí již bylo dokončena z 97 procent.

První fáze projektu zahrnuje instalaci 82 500 fotovoltaických modulů o výkonu 450 Wp. Ty pokryjí celkovou plochu 16 hektarů, což odpovídá 22 fotbalovým hřištím. Díky tomu bude farma schopna dodávat 39 000 MWh zelené energie ročně.

„Fotovoltaická farma v Mysłowicích je další realizací programu výstavby fotovoltaických elektráren na brownfieldech ve vlastnictví skupiny TAURON. V tomto případě je další výhodou pro životní prostředí využití postindustriální půdy pro výstavbu zdroje zelené energie,“ říká Sebastian Gola, prezident společnosti TAURON Wytwarzanie.

Na první etapu získal investor bezúročnou půjčku ve výši 82,5 milionu PLN od polského státního Národního fondu pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství (NFOŚiGW). Fotovoltaická farma bude připojena k rozvodně 110 kV umístěné v blízkosti uhelné elektrárny Jaworzno.

Velké zelené ambice

Společnost TAURON má v současnosti tři velké pozemní solární elektrárny o výkonu 19 MW.  První z nich v Jaworznu o výkonu 5 MW společnost TAURON uvedla do provozu na konci roku 2020.

V polovině roku 2022 TAURON dokončil výstavbu fotovoltaické elektrárny Choszczno I, která se nachází v Západopomořanském vojvodství a má výkon 8 MW. Následoval projekt fotovoltaické farmy Choszczno II v této lokalitě o celkovém výkonu 6 MW.

Po očekávaném dokončení projektu obří farmy v Mysłowicích o výkonu 100 MW na jihu Polsku bude mít TAURON k dispozici více než 119 MW ve fotovoltaice. Firma již připravuje výstavbu dalších 2 solárních farem o výkonu 150 MW. V roce 2025 chce mít Tauron instalováno 1 600 MW ve větrných, fotovoltaických a vodních elektrárnách a v roce 2030 až 3 700 MW.