Valdman (ředitel SFŽP): Brzy vyhlásíme další dotační výzvy pro fotovoltaické elektrárny a komunitní projekty

„Naším dlouhodobým cílem je zajistit dostatek zdrojů pro investiční podporu rozvoje obnovitelných zdrojů. Vidíme značný potenciál pro budoucí rozvoj komunitní energetiky, kterou podpoříme novými dotačními výzvami během druhého čtvrtletí tohoto roku,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v první části rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz, který Vám přinášíme.

SN: Na nedávném webináři Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) představil první dvě výzvy pro střešní instalace solárních elektráren pro obce a komunity. Z Modernizačního fondu bude poskytnuto na komunitní energetické projekty (KEP) až 7,5 miliard korun. Kdy bude tento projekt oficiálně spuštěn? Budou příjemci dotací kromě obcí a měst také například neziskové organizace či neziskové organizace v partnerství s privátním sektorem?

S vyhlášením prvních výzev počítáme ještě během druhého čtvrtletí tohoto roku. Prozatím se však bude jednat o výzvy na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů a optimalizaci energetických toků v komunálním sektoru, kde cítíme značný potenciál pro budoucí rozvoj komunit. S cílenou podporou čistě komunitních řešení počítáme v dalších fázích, hned poté co bude problematika komunit a sdílení energie v komunitách zakotvena legislativně v energetickém zákonu a souvisejících vyhláškách. Žadateli v prvních výzvách budou zejména obce a ostatní veřejné subjekty.

SN: Jaká bude výše dotací pro KEP? Bude se rozlišovat mezi obcemi/komunitami dle počtu obyvatel? Budete jako nezbytnou podmínku pro vyplácení dotací požadovat až 80% spotřebu vyrobené elektřiny v místě spotřeby nebo od tohoto požadavku upustíte podobně jako v Nové zelené úsporám v současné verzi?

Zatím jsme ve stádiu přípravy obou výzev, přesná výše dotace tak ještě nebyla definitivně stanovena. Pracujeme s několika scénáři a porovnáváme data z ostatních výzev zaměřených na podporu obnovitelných zdrojů, abychom podmínky nastavili efektivně a pro žadatele motivačně. Pomocnou ruku chceme podat zejména nejmenším obcím, které mají přístup k dotacím složitější. Podmínka na zajištění 80% spotřeby vyrobené energie bude v těchto výzvách nastavena odlišně. Podmínka na vlastní spotřebu se bude nově posuzovat bilančně na celém sdruženém projektu, do kterého bude zapojeno více předávacích míst. Jednotlivé výrobny zapojené do projektu tuto podmínku samostatně plnit nemusí, obec tak nemusí mít obavy, že by nemohla např. elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny na střeše školy uplatnit a započíst v letním období do spotřeby např. obecního úřadu, bazénu apod. V případě, že by měl žadatel zájem využít více jak 20 % vyrobené energie mimo sdružený projekt, pak může využít standardních výzev z programu RES+, které žádné podmínky vzhledem k vlastní spotřebě neobsahují.

SN: V souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině oznámily členské země EU na počátku března tzv. Versaillské deklaraci záměr navýšit podporu do nových OZE. V tomto ohledu již Rakousku potvrdilo navýšení objemu dotací pro střešní FVE na čtyřnásobek oproti roku 2021. Německo šlo podobným směrem, když oznámilo zvýšení provozních dotací (FIT) pro nové FVE o výkonu až 1 MWp.  Hodláte v rámci NZÚ či Modernizačního fondu také navýšit investiční dotace pro nové FVE letos či příští rok?

Naším dlouhodobým cílem je zajistit dostatek zdrojů pro investiční podporu rozvoje obnovitelných zdrojů. Daří se nám zapojovat nové nástroje, které jsou k dispozici, často jsme s časným vyhlášením výzev skutečnými průkopníky. Důkazem jsou finanční zdroje z Národního plánu obnovy pro program Nová zelená úsporám a zejména z Modernizačního fondu, kde jsme doposud obhájili investice do různých typů fotovoltaických projektů za asi 1,6 mld. eur (přibližně 40 mld. Kč). To je pro tuto chvíli dostatečný objem prostředků na urychlení rozvoje. Ještě ve druhém kvartálu tohoto roku se chystáme vyhlásit další 4 výzvy, které reagují na různé potřeby potenciálních investorů do fotovoltaických elektráren.   

SN: Když se podíváme na zájem Čechů o investice do tepelných čerpadel či FVE, k jakým změnám došlo za 1. kvartál roku 2022 vs. roku 2021? Už pociťujeme rostoucí poptávku po dotacích v oblasti TČ po oznámení jejich navýšení až na 180 000 Kč?

Trend růstu zájmu o tepelná čerpadla i fotovoltaiku je dlouhodobý, dá se však říci, že od svého spuštění se počty žádostí meziročně zvyšují. Právě u tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren je růst nejzřetelnější. Pokud však srovnáme počty žádostí v prvním kvartálu roku 2021 a 2022, bavíme se o násobném zájmu. Jen u fotovoltaiky máme téměř čtyřikrát více žádostí než za stejné období vloni. Evidujeme i velké množství dotazů a obecně poptávku po obnovitelných zdrojích, vyvolanou aktuální situací na trhu s energiemi a snahou domácností co nejvíce ušetřit a stát se co nejvíce soběstačnými. Navýšení dotace u tepelných čerpadel na 180 000 Kč se týká pouze kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, které se v krajích naplno rozeběhnou teprve na konci jara. Je na každé domácnosti, aby si vyhodnotila pro svůj dům vhodný zdroj vytápění a zvážila všechny pro a proti. Je to poměrně velká investice, která musí dobře sloužit po mnoho let. 

Právě jste dočetli první část rozhovoru s Petrem Valdmanem. Ve druhé části, kterou na portále www.solarninovinky.cz vydáme v pondělí 9. května, se ředitel SFŽP Valdman vyjádří k dalším novinkám ohledně dotací z Modernizačního fondu pro nové fotovoltaické elektrárny, akumulaci a agrovoltaice.