Valdman (SFŽP ČR): Nové dotační výzvy položí základní kámen pro rozvoj komunitní energetiky

Díky úspěchu dotačního programu RES+ v rámci Modernizačního fondu se v Česku brzy začnou stavět velké střešní a pozemní fotovoltaické elektrárny (FVE). Další dotace na rozvoj FVE stát brzy oznámí. „K již standardním výzvám z programu RES+, kde opět počítáme s rozdělením projektů pod a nad 1 MW, chystáme výzvy, které budou reagovat na specifika komunálního sektoru, a položí základní kámen budoucím komunitám. říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) ve druhé části rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz, který Vám přinášíme.

 

SN: Modernizační fond ve výzvě pro nové FVE/FVE s akumulací pro instalace s výkonem nad 1MW skončil velkým úspěchem. Kolik nových FVE z pohledu instalovaného výkonu bude profinancováno a kolik činí dotace v průměru na 1 kWp instalovaného výkonu? Kdy se investoři dočkají dotací?

Celkem bylo schváleno 57 projektů s celkovým plánovaným instalovaným výkonem 532,6 MW, přičemž průměrná dotace činí 5 483 Kč/kWp (bez akumulace). Rozhodnutí pro tyto projekty již byla podepsána a realizace tak mohou začít.

SN: Jakým výsledkem skončilo první kola dotací z Modernizačního fondu ve výzvě pro nové FVE/FVE s akumulací pro instalace s výkonem do 1MW? O kolik projektů investoři požádali a jaká alokace dotací byla schválena?

Jednalo se o nesoutěžní výzvu, ve které jsou projekty vyhodnocovány průběžně v pořadí, v jakém byly předloženy. Z celkem 234 předložených projektů má již 132 projektů kladné rozhodnutí o poskytnutí podpory a další budou následovat. Prozatím se z hlediska výkonu tedy jedná o  90,1 MW s dotací 835,3 mil. Kč, přičemž tohle číslo není konečné. Bohužel byly i žádosti, které nesplňovaly podmínky výzvy a ty jsme byli nuceni z administrace vyřadit, nicméně již v červnu dostanou další šanci.

SN: K jakým změnám letos dojde pro nové FVE financované z  Modernizačního fondu? Kdy oznámíte nové podmínky a jaké bude celková alokace? Bude zvažovat podobně jako Německo letos v dubnu  zvýšení podpory s ohledem na fakt, že v poslední době dochází k prudkému zdražení baterií i panelů v důsledku vojenského konfliktu?

Jak již jsem uvedl dříve, ještě do letních prázdnin plánujeme vyhlásit 4 výzvy na podporu FVE. Opět se bude jednat o výzvy zaměřené na investiční podporu nových obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky. K již standardním výzvám z programu RES+, kde opět počítáme s rozdělením projektů pod a nad 1 MW, chystáme výzvy, které budou reagovat na specifika komunálního sektoru, a položí základní kámen budoucím komunitám.

Rostoucí ceny některých technologií a práce vnímáme a průběžně analyzujeme, vzhledem k prudce rostoucím výkupním cenám elektřiny však zatím s navyšováním podpory komerčních projektů v programu RES+ nepočítáme. Navíc zájem o podporu ukázal, že i za současných podmínek je podpora pro většinu subjektů dostatečně motivační, její zvyšování by nebylo z hlediska vynakládání veřejných prostředků efektivní a vedlo by pouze k tomu, že bude v konečném efektu podpořeno méně projektů.

SN: Motorem fotovoltaického boomu v Německu či Itálii se má již letos stát agrovoltaika (AGV). Jak nahlížíte na podporu AGV v rámci Modernizačního fondu? Dočkáme se brzy podpory pro nové AGV podobně jako v Německu?

S podporou projektů AGV z Modernizačního fondu počítáme, vidíme v ní velký potenciál. Plnému rozvoji zatím paradoxně brání spíše obecné právní předpisy o zacházení se zemědělským půdním fondem a složité povolovací procesy. Připravuje se změna zákona o zemědělském půdním fondu a souvisejících předpisů týkajících se stavebního řízení. Pokud se ty podaří schválit, jsme z hlediska technických specifikací na rychlé spuštění výzvy se specifickými podmínkami pro AGV v rámci Modernizačního fondu připraveni.

SN: Počítáte v rámci programu NZÚ s poskytováním v blízké budoucnosti vyšších dotací pro seniory či nízkopříjmové skupiny obyvatel, které trpí energetickou chudobou? Konec konce- podobná filozofie platí nyní pro kotlíkové dotace….?

Určitě je toto velké téma. V rámci kotlíkových dotací jsme v tomto ohledu navázali spolupráci s MPSV, kterou chceme i nadále rozvíjet. Je nutné promyslet celkovou koncepci přístupu k jednotlivým skupinám domácností, včetně začlenění sociálního bydlení. Uvidíme, jak se nastavený systém osvědčí v kotlíkových dotacích a když se ukáže jako efektivní a udržitelný, budeme ho dále rozvíjet i v Nové zelené úsporám. Navíc připravujeme speciální a velice jednoduché a rychlé schéma pro dílčí renovace rodinných domů, které by mohlo být k dispozici ještě letos.


Právě jste dočetli druhou část rozhovoru s Petrem Valdmanem. První část rozhovoru naleznete na tomto odkazu.