V Tachově vyroste největší střešní solární elektrárna v Česku

Příměstský areál Urbanity Campus Tachov se díky využití zelené energie stane výrobním komplexem s nejnižší uhlíkovou stopou v České republice. Jeho součástí totiž bude největší tuzemská střešní fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm.

Zdroj: Urbanity Campus Tachov

Stavba začne v září

Skupina Urbanity oznámila, že  výstavba nové solární elektrárny začne počátkem září. Roční produkce zelené energie bude úměrná spotřebě cca čtvrtiny tachovských domácností. Předpokládaná investice do projektu je zhruba 225 milionů korun.

Solární elektrárna bude zajišťovat dodávky lokálně vyrobené elektrické energie do všech objektů v rámci areálu Urbanity Campus Tachov o výměře 220 000 m2. Samotná elektrárna má pak vynikat instalovaným výkonem téměř 5 MW a přibližnou roční produkcí více než 5 000 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě zhruba čtvrtiny tachovských domácností. Jedná se o největší projekt svého druhu v Česku.

Investice za 225 milionů

Celková výše investice se odhaduje na 225 milionů s tím, že část této částky bude pokryta z dotačního programu Národní plán obnovy pro fotovoltaické elektrárny. 

„Díky čisté a bezpečné elektřině, vyráběné prostřednictvím panelů umístěných na jinak těžko využitelných střechách výrobních hal, výrazně snižujeme energetickou náročnost kampusu a tím i jeho uhlíkovou stopu. Pro koncové spotřebitele to zároveň znamená menší a cenově stabilnější výdaje za energii, redukci produkovaných emisí a snižování energetické závislosti na veřejných distribučních sítích, což je obzvlášť významné v podmínkách současné geopolitické situace,“ zdůrazňuje Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity.

„Fotovoltaická elektrárna bude propojena s velkokapacitním bateriovým úložištěm a dále pak s četnými dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Vše bude řízeno prostřednictvím chytrého energetického managementu, založeného na optimalizaci jednotlivých energetických toků,“ specifikuje Ondřej Šetka, ředitel projektu Urbanity Campus Tachov.

Další investice do čisté energie

Střešní fotovoltaická elektrárna však zdaleka není jediným udržitelným řešením, kterým se kampus v Tachově může pochlubit. Už nyní je jeho součástí síť modrozelené infrastruktury, v jejímž rámci dochází k ekologickému hospodaření s vodou. Tyto plochy navíc areálu pomáhají bojovat s nepříjemným efektem tepelného ostrova. Samozřejmostí jsou i četná zákoutí, která prošla krajinnými a sadovými úpravami. Podobný přístup razí skupina Urbanity ve všech regionech, na jejichž území působí. 

Nemovitostní skupina Urbanity se v poslední době stále častěji spolupodílí na projektech souvisejících se zelenou energetikou a technologickými inovacemi.

„Naší vizí je pozitivně přispívat k řešení energetické a environmentální krize vytvářením čistých a lokálních zdrojů energie. Chceme dosáhnout uhlíkové neutrality, kompletní dekarbonizace a energetické soběstačnosti. V současnosti sestavujeme expertní tým, který připraví novou energetickou koncepci využitelnou nejen pro naše výrobní kampusy,“ upřesňuje Roland Hofman.