V roce 2020 se v programech OP PIK schválily dotace za téměř 11,5 miliard korun, o 30 % více než loni

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v roce 2020 zadministrovala přes 3,5 tisíce žádostí o platbu za téměř 11,5 miliard korun. Ve srovnání s předloňským rokem je to skoro o třetinu více.

Zdroj: Wikipedia

Více než pět tisíc žádostí o dotace

Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Úspory energie, Aplikace a Inovace. Novinkou bylo vyhlášení dvou výzev zaměřených na podporu boje proti koronaviru – Technologie Covid-19 a Inovační vouchery Covid-19. Nové výzvy nabídly také programy Vysokorychlostní internet, Úspory energie a Proof of Concept.

API administruje 21 dotačních programů OP PIK a jejím hlavním úkolem je pomáhat žadatelům s přípravou žádostí o dotace a s administrací schválených projektů. V roce 2020 zadministrovala přes pět tisíc žádostí o dotace (meziročně o třetinu více) a přes 3,5 tisíce žádostí o platbu (meziročně o čtvrtinu více) u schválených dotačních projektů.

„Snažili jsme zazávazkovat maximální objem finančních prostředků v závěrečné fázi programového období OP PIK 2014-2020. Nárůst objemu zadministrovaných dotačních prostředků v žádostech o platbu ukazuje také na její rostoucí průměrnou výši. Náš cíl, administraci žádostí o platbu v celkovém objemu 10 miliard, který jsme si loni stanovili, jsme tak ještě o 1,5 miliardy překročili,“ komentuje úspěšně splněný cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API).

„Zároveň s blížícím se koncem operačního programu narůstá počet ukončovaných etap u podpořených projektů. OP PIK vstoupil v loňském roce do své závěrečné fáze, ale administrace projektů v něm bude pokračovat až do konce roku 2023. Kromě toho se už připravujeme na start nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) 2021-2027,“ dodává Vymětal.

Podpora úspor a inovací

V roce 2020 podnikatelé čerpali největší objem dotační podpory v programu Úspory energie, a to 2,6 miliard korun. Druhý největší obnos, téměř 2,2 miliardy, čerpali v programu Aplikace, který podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Inovace, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu téměř 1,5 miliardy korun na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci.

Na jaře 2020, v reakci na koronavirovou pandemii, byly okamžitě vyhlášeny dvě výzvy na podporu boje s nákazou v programech Technologie a Inovační vouchery. Výzva Technologie Covid-19 podpořila produkci zdravotnických a osobních ochranných prostředků a firmy o ni projevily velký zájem. Schváleno bylo dosud 99 projektů za více než 488 milionů korun a v roce 2020 už bylo firmám proplaceno téměř 320 milionů korun.

Druhá výzva Inovační vouchery Covid-19 podpořila nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací. Příjem žádostí trval až do konce roku 2020. Přihlásilo se v ní celkem 30 projektů za necelých 10 milionů korun.

Novinky loni nabídly také další dotační programy OP PIK. V programu Vysokorychlostní internet byly vyhlášené dvě výzvy, jež se zaměřily na vznik a rozvoj digitálních technických map, a to krajů a veřejnoprávních subjektů. V programu Úspory energie byla vyhlášena první výzva Úspory energie s EPC, kde novinkou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor.

Novinkou, a to svou návazností, byla také poslední výzva v programu Proof od Concept. Jedná se o výzvu synergickou, navazující na projekty z výzev „Předaplikační výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Podpora projektů za 67 miliard korun

OP PIK od začátku svého programového období, od roku 2014 do konce roku 2020, podpořil téměř 11 tisíc projektů za bezmála 67 miliard korun. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 143 výzev, zadministrovala přes 25 tisíc žádostí o dotační podporu a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu, řídícímu orgánu OP PIK, více než 12,5 tisíce žádostí o platbu v hodnotě téměř 37 miliard korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Více informací na: www.agentura-api.org.