V Praze se letos postaví 155 fotovoltaických komunitních elektráren

Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) má velmi ambiciózní cíle na poli komunitní energetiky. V rámci Klimatické strategie hlavního města hodlá PSEO v roce 2023 postavit 155 fotovoltaických elektráren. Do konce roku 2025 jich má vzniknout více než 2000.

Zdroj: SFŽP

Komplexní proces

Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) je nová organizace, která je zřízena hlavním městem Prahou. Vznikla v  únoru 2022 a je hlavní náplň činnosti je pomoc při instalaci obnovitelných zdrojů energie v rámci hlavního města Prahy. A to jak na městských budovách, tak soukromých.

„To, co je na nás zajímavé, je, že nejsme jenom instalační firma, která namontuje fotovoltaické panely na střechu a  odejde. Děláme celý proces, od zpracování prvotního záměru, energetického posudku, pomůžeme na projekt sehnat financování, pomůžeme s výběrem dodavatele. A pak ještě nabízíme, že se postaráme i o samotný provoz instalace,“říká Jaroslav Klusák, ředitel PSEO, v rozhovoru pro časopis Pražská evoluce.

PSOE nabízí také výkup přebytků energie, které pak může dodávat do jiných objektů. Do roku 2030 hodlá organizace postavit fotovoltaické elektrárny na více než dvaceti tisících střechách v Praze. Fotovoltaika je teď nejjednodušší postup, jak v Praze vyrábět obnovitelnou energii. Je využitelná skoro na všech střechách, pokud mají dobrou statiku, dobrou polohu a nejsou v památkově chráněném území.

Velký zájem

„Zájem třeba ze strany pražských městských částí je velký. Zejména proto, že městské části poskytujeme kompletní službu na klíč, od prvotního projektu, kontroly stavu střechy, přes shánění finančních zdrojů až po provoz,“ říká Klusák.

Spolupráce mezi zájemcem o FVE a PSOE funguje v praxi tak, že se zpracuje projektová dokumentace, kde se navrhuje konkrétní technické řešení. Statika střechy, napojení na rozvody elektrické energie. A  když to všechno dobře dopadne, střecha elektrárnu unese, tak jí PSOE na střeše postaví.

„Snažíme se přitom co nejvíc využít potenciál střech. A podle možností střechy a podle provozu budovy se odvíjí procento využitelnosti energie přímo v objektu. Může to být tak, že třeba 40  % vyrobené elektřiny spotřebuje samotný provoz budovy. Přebytky my vykoupíme a využijeme v jiných budovách v majetku města. A pokud je to budova v majetku města, tak investorem jsme my, respektive Praha,“ upřesňuje Klusák

U společenství vlastníků bytových jednotek je investorem přímo společenství vlastníků. Samotná realizace má ale podobný princip. Musí tu být prvotní zájem, prvotní posouzení projektu, jaká bude ekonomika projektu, jaká investice bude potřeba pro realizaci, což slouží pro výbor společenství a samotné společenství, aby se rozhodlo, zda do fotovoltaiky na střeše investuje.

A  když se společenství rozhodne, že ano, tak se uzavře smlouva o dodávce fotovoltaiky na střechu, smlouva o  výkupu přebytků energie, které se v domě nevyužijí. PSOE plánuje bytovým domům nabídnout i  pomoc se zpracováním žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám. „My se pak postaráme a  zprocesujeme zbytek. Dáme domu cenovou nabídku, jak by byla realizace za nás. Dům si pak může oslovit i  jiné dodavatele, zda nedostane lepší nabídku,“ dodává Klusák.

Zapojení místních obyvatel do kumunitní elektrárny

Pokud někdo bydlí na Praze 1,  kde na jeho domě nemůže být kvůli památkové ochraně fotovoltaika, tak se do PSOE může zapojit jako odběratel. Od začátku roku 2024 PSEO počítá s tím, že bude možné, aby se lidé zapojili i jako investoři.

Projekt vzniku PSOE, kde se realizují komunitní fotovoltaické elektrárny na bytových domech, samozřejmě čelí technickým výzvám, například se jedná o špatnou ochranu bleskosvodů. „Když chcete na střechu fotovoltaiku, požadavky na ochranu proti bleskům vzrostou. A to jsou věci, které od stolu nevidíte, musíte jít přímo do toho domu na střechu s někým, kdo se v tom vyzná. Někde byl i špatný stav elektroinstalace,“ říká Klusák

Dalším velkým zádrhelem je skutečnost, že řada domů nemá projektovou dokumentaci. Nebo je neúplná či nepřesná.

Aktuálně má PSOE v Praze tři bytové domy s fotovoltaikou, jedna instalace je těsně před dokončením. „Ale připomínám, že my jsme vznikli letos v únoru. Do konce roku 2023 myslím rozjedeme nějakých 20–25 soukromých projektů. Cílem Klimatické strategie je v roce 2023 postavit 155 fotovoltaických elektráren, v roce 2024 pak 320 a do konce roku 2026 1 635,“ uzavírá Klusák.