V případě ukončení podpory německou fotovoltaiku čeká v létě „kolaps“

Na konci března instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v Německu dosáhl magické hranice 50 GW. Pro německé zástupce solární branže však dynamický rozvoj fotovoltaiky v posledních měsících přináší velkou nejistotu v podobě blížící se hrozby ukončení současného systému dotací na bázi pevných výkupních cen (FIT).

 

Zdro: BSWSolar

Obr: Graf zachycující negativní očekávání vývoje německé fotovoltaiky (Zdro1: BSWSolar)

Konec dotací na obzoru

V Německu se v prvním kvartálu 2020 instalovalo 1,1 GW nových fotovoltaických elektráren (FVE). Jejich celková kapacita přesáhla magickou hodnotu 50 GW výkonu.

 

Po dosažení instalované kapacity FVE ve výši 52 GW v Německu dle současného zákona na podporu obnovitelných zdrojů má dojít k ukončení poskytování podpory na bázi FIT pro elektrárny o výkonu do 750 kWp. Právě tento segment fotovoltaiky v Německu zažil v tomto roce největší růst.

 

Podle prohlášení německé solární asociace (BSW-Solar) může ukončení dotací pro nové FVE znamenat mnohem větší problém, než  je vliv současné pandemie onemocnění COVID-19. Německá spolková vláda na konci roku 2019 přislíbila brzké odstranění limitu pro podporu ve výši 52 GW, ale dosud žádnou změnu v legislativě neschválila.

 

Pokud by tempo růst německé fotovoltaiky v letošním roce pokračovalo stejným tempem, pak by v polovině roku mohla podpora pro nové projekty skončit při dosažení celkového instalovaného výkonu solárních elektráren v zemi o hodnotě 52 GW. Tato hrozba by mohlo již nyní vést k zastavení řady projektů, pokud nebude změna limitu realizovaná včas.

Masívní dopady na solární branži

 

Podle průzkumu BSW-Solar má současná situace masivní dopad na očekávání společností napříč celým dodavatelským řetězcem v německé fotovoltaice. Zejména roste obava ohledně budoucích zakázek, kde přibývá počet zrušených velkých projektů.

 

Očekávání BSW-Solar potvrzuje indexem (viz obrázek výše), který za poslední čtvrtletí klesl z hodnoty 141,2 bodů na 68,5 bodů, tedy o více než polovinu.

 

Podle předsedy BSW-Solar Carstena Körniga je takto prudký pokles očekávání  budoucího rozvoje branže bezprecedentní a stále více firem ze solárního průmyslu se obává o svou budoucnost.

 

„Stále více solárních společností se bojí o budoucí existenci. Nejčastěji uváděnou příčinou současné situace je hrozba ukončení podpory, zatímco koronavirus má zatím jen malý vliv na pokles poptávky po solárních systémech,“ říká Carsten Körnig.

 

„Limit pro podporu pro nové solární elektrárny ve výši 52 GW musí být okamžitě odstraněn, abychom na poslední chvíli mohli odvrátit škody na Energiewende a našem odvětví. Schválení nové legislativy na období po letních prázdninách nepřichází v úvahu, protože limit o hodnotě 52 GW instalovaného výkonu bude dosažen pravděpodobně v průběhu léta,“ dodává Körnig.

 

V souvislosti s hrozbou ukončení podpory nedávno z iniciativy BSW podepsalo cca 2000 německých společností z fotovoltaického sektoru otevřený dopis kancléřce Angele Merkelové s naléhavou výzvou k okamžitému schválení nové legislativy za účelem odstranění limitu pro podporu nových FVE.